F375 Ruokis Viktoras

F375 – Viktoro Ruokio (g. 1885 03 11 – m. 1971 12 26) fondas. Viktoras Ruokis -  dirvotyrininkas, profesorius, LMA narys korespondentas. Dokumentai gauti iš p. A. Motuzo, LŽŪA Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjo. Tarp jų yra V. Ruokio vesti Dirvožemio katedros laboratorijos dienynai, Dotnuvos dvaro ūkio mokyklos dokumentai, korespondencija ir kt. Chronologinės ribos: 1914-1967 m.