F374 Terleckas Antanas

F374 – Antano Terlecko (g. 1928 m. vasario 9 d. Krivasalyje, Saldutiškio valsčius) fondas. A. Terleckas – Lietuvos ekonomistas, politikos ir visuomenės veikėjas, pogrindinės spaudos leidėjas, disidentas. Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo. Tai asmens dokumentai, korespondencija, straipsnių rankraščiai, mašinraščiai ir atspaudai, keli Lietuvos Laisvės Lygos dokumentai, fotografijos, iškarpos iš spaudos. Chronologinės ribos: 1959-2004 m.