F373 Aliulio Vaclovo kolekcija

F373 – kunigo Vaclovo Aliulio (1921 m. kovo 14 d. Krekštėnuose, Krokialaukio valsčius – 2015 m. gegužės 26 d. Marijampolėje)  kolekcija. Vaclovas Aliulis – Lietuvos kunigas, marijonas, visuomenės veikėjas. Fondas gautas tarpininkaujant LMA bibliotekos direktoriui dr. Juozui Marcinkevičiui iš kolekcijos sudarytojo. Tai mašinraščiai lietuvių, rusų kalbomis religinėmis temomis, tekstų rinkiniai, vertimai. Chronologinės ribos: 1948-1985 m.