F372 Kvelos Ursulos kolekcija

F372 – Ursulos Kvellos kolekcija. Dokumentai gauti tarpininkaujant LMA prezidiumui ir LMA bibliotekos pavaduotojui P. Saudargui. Kolekciją sudaro iškarpos iš vokiškos periodikos apie katalikų bažnyčios padėtį Sovietinėje Lietuvoje, disidentus, kunigus, politinius kalinius. Chronologinės ribos: 1980-1990 m.