F368 Eidukaitytė Ona Uršulė

F368 – Onos Uršulės Eidukaitytės (1913 03 10 Vaitkabaliuose, Vilkaviškio r. –  2003 09 02 Vilniuje), revoliucinio judėjimo dalyvės, LTSR nusipelniusios kultūros švietimo darbuotojos, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotojos fondas. Dokumentai gauti iš p. Emilijos Kulikauskienės. Didžiąją dalį fondo sudaro korespodencija, personalija, fotonuotraukos, yra apdovanojimai. Dokumentai apima XX a. pradžios - 1989 m.