F366 Kolupaila Steponas

F366 – Stepono Kolupailos (1892 m. rugsėjo 14 d., Daugpilio apskritis - 1964 m. balandžio 9 d., Saut Bendas, Indiana, JAV) fondas. Hidrologo, Kauno Universiteto profesoriaus, MA akademiko nuo 1941 m., Notr Damo (JAV) profesoriaus dokumentai gauti per profesorių Kęstutį Kilkų iš JAV gyvenančios dukters E. Masiokienės. Tai korespondencija, dienoraščiai, stebėjimų užrašai, straipsnių rinkiniai iš profesoriaus archyvo, straipsniai apie S. Kolupailą. Dokumentai apima 1946-1980 metus.