F361 Vilčinskas Juozas

F361 – Juozo Vilčinskio fondas. Inžinieriaus, visuomenininko, išeivijos Didžiojoje Britanijoje veikėjo, socialdemokratų partijos išeivijoje atstovo archyvą giminaičiai atsiuntė per ambasadorių J. Paleckį.