F358 Gravrogkų giminės fondas

F358 – Gravrogkų giminės fondas. Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo Vytauto-Kristupo Gravrogko. Didžiąją dalį fondo sudaro giminės istoriją liečiančių dokumentų kopijos, išrašai iš dokumentų, personalija. Dokumentai apima 1683-2001 m.