F337 Kairys Anatolijus

F337 Anatolijaus Kairio fondas. Gautas iš sudarytojo 1993-2000 m., 335 laikinų saugojimo vienetų. Yra laikinasis sąrašas.

Anatolijaus Kairio fonde daugiausia galima rasti jo kūrybos rankraščių: dramų, novelių,  romanų. Korespondencija taip pat yra labai gausi. Iš žymesnių žmonių jis susirašinėjo su Bernardu Brazdžioniu, Viliumi Bražėnu, Ale Rūta, Zenonu Ivinskiu, J. Aisčiu.