F335 Ėringis Kazys

F 335  Ekologo, visuomenės veikėjo habilituoto gamtos mokslų daktaro Kazio Ėringio asmens archyvas. Dokumentus dovanojo pats sudarytojas 1993 m.  bei toliau pildė jo žmona dr. Elena Ėringienė 2007-2008 m. Fondą sudaro daugiau kaip 2000 laikinų saugojimo vienetų, kurių chronologinės ribos apima 1956-1990 metus. Yra laikinas sąrašas. Ekologo prof. Kazio Ėringio fondo dokumentai atskleidžia visus svarbiausius jo gyvenimo etapus. Jame yra profesoriaus tėvų, seserų, šeimos fotografijos, mokslo baigimo dokumentai. Įdomios prieškario jo mokslo žemės ūkio mokykloje fotografijos. Įdomūs Kazio Ėringio, studijų dokumentai: paskaitų, lauko praktikų, bendramokslių fotografijos, paskaitų, praktikų konspektai, kursiniai bei diplominis darbai; ciklas fotografijų iš Kauno HES apylinkių, apie dirvožemio eroziją, įvairių žinybų piktnaudžiavimą statant savo poilsiavietes gražiausiose vietose prie ežerų, netvarką kolektyviniuose soduose, netinkamą herbicidų vartojimą; branduolinės energetikos grėsmės  problemas gvildenantys dokumentai. Fondą labai praturtina garsiausių išeivijos lietuvių Valdo Adamkaus, Bernardo Brazdžionio, kunigo Antano Saulaičio, Broniaus Kviklio ir daugelio kitų, su kuriais palaikė ryšius K. Ėringis, autografai.  Dokumentai plačiai nušviečia K. Ėringio Lietuvos laisvinimo, propagandinę bei kultūrinę veiklą JAV. Įdomūs jo veiklos krikščionių demokratų partijoje dokumentai