F409 Gelumbauskaitės Leonoros Živilės fondas

Dr. Gelumbauskaitė Leonnora Živilė (g. 1946 m. gegužės 27 d. Prienų r. Balbieriškyje) – geomorfologė, gamtos m. dr. (fiziniai m.; 1994). 1969 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1969 m. dirba Geologijos institute (nuo 2002 – Geologijos ir geografijos institutas), 1969-1994 – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1994-2001 vyresnioji mokslinė bendradarbė, 2001-2003 – sektoriaus vadovė, nuo 2003 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja ir Baltijos jūros geologijos tyrėjų grupės vadovė, nuo 2009 m. - sektoriaus vadovė. Mokslinių interesų sritys: jūrų geomorfologija, paleogoegrafija, kvartero geologija ir geologinis kartografavimas, akustiniai ir seismoakustiniai tyrimai, geodinamika, neotektonika. Yra 65 straipsnių ir 4 monografijų autorė. 2009 m. kaip atsakinga projekto vadovė Lietuvai pradėjo vykdyti EU FW 6 GEO-SEAS ir EMODNET projektus. L.Ž. Gelumbauskaitė yra EUROGeoSurveys Marine Working group ilgametė narė bei žurnalo „BALTICA“ atsakinga sekretorė.