F408 Karatajūtė-Talimaa Valentina

Valentina Karatajūtė-Talimaa (g. 1930 m. gruodžio 7 d. Lazdijuose) – Lietuvos geologė, paleontologė, habilituota fizinių mokslų daktarė. Baigė Ukmergės mergaičių gimnaziją. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1958 m. biologijos mokslų kandidatė. 1976 m. Maskvos universitete apsigynė disertaciją, geologijos ir mineralogijos mokslų daktarė. Nuo 1957 m. Geologijos ir geografijos instituto (1963–2002 m. Geologijos institutas) mokslo darbuotoja, 1964–1965 m. Paleontologijos sektoriaus vadovė. 2002 m. stuburinių paleontologijos draugijos (JAV) garbės narė. Svarbiausios tyrimų sritys: Eurazijos šiaurės dalies silūro ir devono sistemų šarvuotųjų žuvų (Antiarchi), ankstyvųjų primityvių bežandžių (telodontai) ir seniausių kremzlinių (Chondrichthyes) žuvų radiniai, jų pasiskirstymas. Aprašė ir apibūdino 100 naujų rūšių. Dalyvauja UNESCO kuruojamuose projektuose. Dalyvavo geologinėse (stratigrafijos ir paleontologijos) ekspedicijose į Špicbergeną, Šiaurės Žemę, Taimyrą, šiaurės Uralą, šiaurės Kazachiją, Tuvą, Podolę, Baltijos kraštus ir kitur. Pagrindė silūro ir devono sistemų ribą ir patikslino stratigrafiją. 150 straipsnių, knygų autorė ir bendraautorė.