F407 Petkevičiūtė-Labanauskienė Danutė

D. Petkevičiūtė-Labanauskienė (g.1933 01 29 Taujėnuose, Ukmergės r.) - literatūros ir kultūros tyrinėtoja. Kartu su tėvais mokytojais 1941 ištremta į Rusiją, Altajaus kraštą. 1947 grįžo, mokėsi Joniškio ir Šiaulių vid. mokyklose, VU 1958 baigusi lituanistiką, visą laiką dirbo Lietuvos MA bibliotekoje, ilgametė Rankraščių skyriaus darbuotoja, vedėja. Išleido monografiją Laurynas Ivinskis (1988), paskelbė straipsnių apie XIX–XX a. pr. rašytojus ir kultūrininkus, spaudą, parengė archyvinių publikacijų, sudarė MA bibliotekos rankraštyno fondų ir dokumentų archeografinių bibliografijų. Fonde galima rasti medžiago straipsniams ir pranešimams, straipsnių juodraščius, iškarpa, disertacijos apie L. Ivinskį medžiagą ir tekstus, vedėjavimo Rankraščių skyriuje dokumentus, užrašus, personaliją: laiškus, autobiografiją, egzaminų protokolus, žinias apie tėvą. Dokumentų chronologinės ribos: 1932 (kopijos) – 2013 m.