F406 Narbutas Sigitas

Sigitas Narbutas (g. 1959 m. lapkričio 3 d. Šiauliuose) – Lietuvos literatūros istorikas, bibliografas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras. 1982 m. Vilniaus universitete baigė Lietuvių kalbą ir literatūrą su klasikinės filologijos specializacija. 1996 m. humanitarinių mokslų daktaras. Iki 1986 m. dirbo Lietuvos knygų rūmuose, 1986–1996 m. Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros dėstytojas, nuo 1998 m. docentas. Nuo 1996 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas. Nuo 2010 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius. Pagrindiniai tyrimų objektai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrinis palikimas, literatūros istorijos ir teorijos problemos. Tęstinio leidinio „Senoji Lietuvos literatūra“ (1992–2007 m. išėjo 23 knygos) sudarytojas ir rengėjas. Parengė bibliografinių rodyklių. Iš senosios graikų ir lotynų kalbų išvertė Antikos (Anakreontas, Aristofanas, Euripidas, Ciceronas), viduramžių, Lietuvos renesanso (Husovianas, Jonas Radvanas, Paulius Oderbornas) ir baroko (Saliamonas Risinskis, Simonas Dilgeris) autorių kūrinių. Fonde galima rasti dokumentų klasikinės filologijos temomis.