F404 Lietuvos jėzuitų provincijos bibliotekos fondas

Fonde yra Sovietiniais laikais pogrindyje leistų religinio turinio savilaidos leidinių. Sovietinė okupacija radikaliai pakeitė periodinės spaudos ir knygų leidybos padėtį Lietuvoje. Uždraudus religinę, tautinę ar kitaip valdžiai neįtikusią literatūrą, oficialioje visuomeninėje ir netgi asmeninėje erdvėje neliko vietos kitai nuomonei, kritiniam mąstymui, naujoms idėjoms. Vis dėlto siekis laisvai reikšti mintis neišnyko, tik buvo perkeltas į kitą erdvę. Pradėjo formuotis reiškinys, istoriografijoje įvardijamas kaip savilaida. Fondas gautas iš Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolo t. Gintaro Vitkaus, SJ ir toliau komplektuojamas.