F403 Gustaitė Genovaitė

Genovaitė Gustaitė (g. 1925 10 04 – 2017 08 15) – istorikė, publicistė. Tyrinėjimo sritis: arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimas ir veikla. Fonde galima rasti mokslinės bei visuomeninės veiklos dokumentų, korespondencijos. Fondas gautas iš sudarytojos ir tebekomplektuojamas. Dokumentų chronologinės ribos: 1960–2011 m.