F402 Puronas Vytautas

Vytautas Puronas (g. 1930 01 03 Vainiūniškyje, Kupiškio vls. – mirė 2015 m.) – ekonomistas. 1954 m. baigė Leningrado Universiteto Teisės fakultetą. 1954–55 m. Lietuvos MA Istorijos instituto darbuotojas. 1955–56 m. ekonomikos instituto mokslinis sekretorius, 1959–80 m. direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1959–80 ir politinės ekonomijos ir liaudies ūkio istorijos sektoriaus, 1980–86 m. Liaudies ūkio ir ekonominės minties istorijos skyriaus vadovas. 1987–2005 m. Lietuvos MA mokslo organizacinio sk. vedėjas. Mokslinės veiklos pagrindinė sritis – ūkio istorija. R. Europos šalių archyvuose surinko retos medžiagos apie Lietuvos 19–20 a. ūkį. Dalyvavo sudarant ekonomikos terminų žodynus. Rūpinosi žymesnių Lietuvos socialinių mokslų specialistų kūrybinio palikimo išsaugojimu. Fonde galima rasti mokslinės bei visuomeninės veiklos dokumentų. Fondas gautas iš sudarytojo ir tebekomplektuojamas. Chronologinės ribos: XIX–XX a.