F401 Marcinkevičius Juozas

Juozas Marcinkevičius (g. 1931 m. birželio 11 d. Saugučiuose, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskr.)  – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslo, kultūros veikėjas, Gedimino I laipsnio ordino kavalierius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narys, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai vadovavęs 46 metus. 1957 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Istorijos institute apgynė disertaciją „Revoliucinė ir nacionalinio išsivadavimo kova Vilniaus krašte 1920–1928 m.“ 1973 m. istorijos mokslų kandidatas. 1957–1964 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute. Nuo 1964 m. iki 2009 m. Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos (nuo 1990 m. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) direktorius. Dr. J. Marcinkevičiaus pastangomis 2009 metų rugsėjo 29 dieną Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumas sugrąžino bibliotekai turėtą Vrublevskių vardą. 1974–1990 m. Vilniaus universiteto, 1994–1996 m. – Lietuvos karo akademijos dėstytojas; nuo 1980 m. docentas. Nuo 1965 m. tęstinio darbų rinkinio „Lietuvos mokslų akademijos biblioteka“ red. kolegijos pirmininkas. 1989–1991 m. SSRS mokslų akademijos ir sąjunginių respublikų akademinių bibliotekų asociacijos Mokslinio metodinio darbo tarybos pirmininkas, 1989–1992 m. Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narys. Fonde galima rasti dokumentų iš mokslinių darbų: 1920–1939 m. Vilniaus krašto istorija, politinių partijų ir visuomeninių organizacijų veikla, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos istorija, knygotyra. Fondas gautas iš sudarytojo ir tebekomplektuojamas. Chronologinės ribos: 1964–2009 m.