F399 Rudzikas Zenonas Rokas

Zenonas Rokas Rudzikas gimė 1940 m. rugpjūčio 16 d. Gulbiniškėje, Lazdijų raj., mirė 2011 m. birželio 8 d. Vilniuje. Žymus Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, akademikas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas (2003–2009). Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos fakultete 1965 m. apgynė mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją „Neredukuotinių tenzorinių operatorių matematinio aparato ir jo taikymų atominių spektrų teorijoje klausimu“, 1972 m. – mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją „Daugiaelektronių atomų spektrų teorijos klausimu“. Nuo 1981 m. – profesorius. 1994 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu, 2003–2009 m. buvo LMA prezidentas. Svarbiausi darbai iš teorinės atomų spektroskopijos ir jos panaudojimo plazmos fizikoje ir astrofizikoje. Šiuo metu fonde galime rasti mokslinės veiklos dokumentus, straipsnių ir pranešimų rankraščius, fotonuotraukas. Fondas gautas iš sudarytojo žmonos Marijos Rudzikienės ir tebekomplektuojamas. Dokumentų chronologinės ribos: 1960-2011 m.