F396 Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti ( 2000-2011 m.) archyvas

Fondas - savarankiška narių neturinti ne pelno labdaros organizacija, kurios veiklos tikslas - remti tą veiklą ir piliečius, kurie siekia įamžinti ir pagerbti Vinco Kudirkos atminimą. Vilniaus Medikų klubo (pirmininkė - dr. V. Gražienė) iniciatyva įsteigtas 2000 metų sausio mėn. 31d. Fondo veiklos dokumentacija atspindi Fondo svarbiausius tikslus: pastatyti paminklą Vilniuje Lietuvos Himnui ir jo autoriui  dr. Vincui Kudirkai; įsteigti Vinco Kudirkos vardo premiją, kuri būtų kasmet įteikiama asmeniui daugiausia pasidarbavusiam lietuvybės baruose; ruošti spaudinius, laidas per Lietuvos radiją ir televiziją, supažindinti visuomenę ir jaunimą su Vinco Kudirkos įvairiapuse veikla. Chronologinės ribos ( 2000-2011 m.).