F397 Voverienė Ona

Ona Brazauskaitė-Voverienė g. 1938 m. birželio 17 d. Raseiniuose. Žymi lietuvių mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė 1979 m. Leningrado kultūros institute apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją „Bibliografinių nuorodų statistinės analizės metodo taikymas vertinant mokslo darbų informacinio aprūpinimo efektyvumą“. 1980 m. O. Voverienė pradėjo dirbti VU Istorijos fakulteto Mokslinės informacijos katedroje vyresniąja dėstytoja. Nuo 1985 m. – docentė, 1995–2000 m. – Komunikacijos fakulteto Informacijos sistemų katedros profesorė. Daugelio mokslinių straipsnių autorė, išleido 19 atskirų leidinių, tarp jų monografijas – „Informatikos teorinės minties raida Lietuvoje“ (1997), „Bibliometrija“ (1999) ir kartu su bendraautorėmis – „Lietuvos mokslinės mokyklos“ (2002). Aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir politinėje veikloje: yra Lietuvos moterų lygos pirmininkė, Tėvynės sąjungos narė, kandidatavo į Seimą. Fonde galima rasti mokslinės bei visuomeninės veiklos dokumentus, straipsnių ir pranešimų rankraščius, korespondenciją. Fondas gautas iš sudarytojos ir tebekomplektuojamas. Chronologinės ribos: 1979-2007 m.