Napoleonui Ordai - 200

2007 metų vasario 11 dieną sukako 200 metų, kai gimė žymus XIX amžiaus dailininkas ir kompozitorius Napoleonas Orda.

N. Orda buvo išsilavinęs žmogus, domėjęsis savo krašto praeitimi, pritaręs tautų laisvės idėjoms ir siekęs jas įgyvendinti. Jo kūryba ir veikla susijusi su trijų tautų – lietuvių, baltarusių ir lenkų – veikla bei tradicijomis. Jis buvo aktyvus 1831 m. sukilimo dalyvis. Todėl numalšinus sukilimą, N. Ordai teko ilgą laiką gyventi emigracijoje Paryžiuje. Gyvendamas užsienyje, mokėsi tapybos, muzikos, pats kūrė polonezus, vertėsi muzikos pamokomis, bendradarbiavo spaudoje.

N. Orda paliko per 1000 piešinių, muzikos kūrinių, vadovėlį apie lenkų gramatiką. Piešiniai, litografijos, raižiniai spaudoje – jo kelionių po Prancūziją, kitas Vakarų Europos šalis, Baltarusiją, Lenkiją, Ukrainą ir Lietuvą rezultatas. Kai kurias litografijas, N. Ordos ir jo giminės portretus bei knygas apie Napoleoną Ordą ir jo kūrybą galima pamatyti Tado Vrublevskio skaitykloje veikiančioje parodėlėje.

Danguolė Palačionytė