Jonui Bretkūnui – 470

Lietuvių raštijos kūrėjas Jonas Bretkūnas gimė 1536 m. Prūsijoje, Bamblių kaime, netoli Frydlando.

1555–1556 m. – studijos Karaliaučiaus, vėliau – Wittenbergo universitetuose. 1562–1587 m. – Labguvos klebonas, vėliau – Karaliaučiaus lietuvių parapijos kunigas. Mirė 1602 m. spalio 1 d. Karaliaučiuje.

1589 m. J. Osterbergero spaustuvėje išleisti jo parengti giesmynai: Giesmes duchaunas, Kancionalas bei maldaknygė Kollectas. 1591 m. ten pat išėjo pirmasis spausdintas pamokslų rinkinys lietuvių kalba Postilla.

1579–1590 m. J. Bretkūnas pirmasis į lietuvių kalbą išvertė visą Bibliją, kurio fragmentas buvo publikuotas tik 1625 m. Liudviko Rėzos parengtame leidinyje Psalteras Dowido.

Nedidelėje parodoje eksponuojama J. Bretkūno postilė (originalas ir faksimilės publikacija), Kancionalo kopija, J. Bretkūno raštijos tyrinėtojų (V. Falkenhahno, J. Gerulio, A. Bruožio, M. ir V. Biržiškų) darbai, naujausios šių dienų autorių publikacijos.

Daiva Narbutienė