Mokslų akademijos narei korespondentei S. Kanopkaitei - 80

2006 m. kovo 3 d. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje atidaryta paroda, skirta habilituotos daktarės profesorės Lietuvos mokslų akademijos narės korespondentės, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikės Sofijos Kanopkaitės 80-mečiui paminėti.

Sofija Kanopkaitė gimė 1926 m. kovo 3 d. Širvintų rajone, Šešuolėlių parapijoje, Alionių kaime Bronislavos Kučinskaitės ir Jono Kanopkos šeimoje. 1933-1936 m. Sofija mokėsi Alionių kaimo pradžios mokykloje. Pabaiske baigusi penktą skyrių, 1942-1943 m. mokėsi Širvintų progimnazijoje.

Vėliau, 1943-1944 metais Sofija Kanopkaitė mokėsi Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1944-1947 metais Sofija tęsė mokslus Vilniuje, S. Nėries gimnazijoje. 1947 metais įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Studijas baigė įgydama organiko chemiko specialybę. Dar studijuodama (1951 m.) Sofija pradėjo dirbti vyr. laborante. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos institutui gavus vietą aspirantūroje Maskvoje, S. Kanopkaitė buvo paskatinta toliau gilinti mokslo žinias.

1953 m. Sofija išlaikė stojamuosius egzaminus į aspirantūrą TSRS Mokslų akademijos A. Bacho biochemijos institute. Vadovaujama akademiko V. Engelgardto 1955 m. ji apgynė kandidatinę disertaciją tema "Įvairių tiaminpirofosfato formų savybių tyrimas"

Metus S.Kanopkaitė dirbo akademiko V. Engelgardto vadovaujamoje laboratorijoje. Atsiradus darbo vietai Lietuvos mokslų akademijos Biologijos institute, grįžo į Vilnių. Minėtame institute S. Kanopkaitė dirbo 1957-1959 m. Jį pertvarkius 1959-1967 m. dirbo Botanikos institute vyresniąja moksline bendradarbe iki 1969 m. Vėliau Sofijai buvo pavesta vadovauti jos pačios sukurtam Mikroorganizmų biochemijos sektoriui. 1967 m. įsteigtas Lietuvos MA Biochemijos institutas.  Minėtas sektorius ir jo vadovė perkelti į šį institutą.

1968 m. Vilniuje Lietuvos Sveikatos ministerijos Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo instituto Mokslinėje taryboje S. Kanopkaitė apgynė daktaro disertaciją "Kobalaminų biosintezė ir funkcijos".

1974 m. S. Kanopkaitei suteiktas profesorės vardas, Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento vardas suteiktas 1976 m. Dar po dešimties metų - 1986 suteiktas nusipelniusios mokslo veikėjos vardas.

1980-1986 metais S. Kanopkaitė dirbo Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos instituto Mikroorganizmų biochemijos laboratorijos vadove. 1986-1990 - to paties instituto Genų funkcijos reguliavimo laboratorijos vyriausiąja moksline bendradarbe, 1990-1993 - Lietuvos mokslų akademijos Imunologijos instituto vyriausiąja moksline bendradarbe. Nuo 200 metų S. Kanopkaitė yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė.

Parodoje eksponuotos profesorės Sofijos Kanopkaitės knygos, moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, pranešimai konferencijose. Atspindėta jos, kaip daugelio mokslinių leidinių redaktorės, disertacijų gynimo komiteto pirmininkės ir oponentės veikla.

Parodos rengėja Rūta Kazlauskienė