Senasis baltų tikėjimas

2006 m. balandžio 4 d. - balandžio 28 d. bibliotekos fojė veikė paroda

Ekspozicijoje - informaciniai ištekliai ir jų interpretacijos iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondų, Genovaitės Jacėnaitės piešiniai ir juodoji keramika. Parodos atidaryme balandžio 4 d. 15 val. dalyvavo apeiginio folkloro grupė "Kūlgrinda"

Lyginamajai religijos istorijai lietuvių bei latvių tautosaka ir liaudies menas turi tokįą pat vertę, kokįą baltų kalbos turi indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijai. Ikikrikščioniškasis sluoksnis čia yra labai senas, ir jis, be abejo, siekia priešistorę, bent jau geležies amžių...
Marija Gimbutienė

Turint galvoje, kad vėlių valdovas yra tuo pačiu ir karo dievas, visai suprantama, kad kiekviena lietuvių gentis žygiuoja į karą su savo vėliava, su visais savo mirusiaisiais, semdamasi iš jų jėgų ir drąsos.
Algirdas Julius Greimas

Mūsų protėviai, kaip ir senovės romėnai, indai, keltai, buvo susikūrę vieno aukščiausiojo Dievo sąvoką. Turėjo turtingą panteoną, sudėtingas kulto apeigas, originalią simboliką, savitai įrengtų šventyklų.
Pranė Dundulienė

O panagrinėti baltų mitologiją regioniniu aspektu tiesiog skatinte skatina patys senieji mitologijos šakiniai, kurių yra išikę iš visų trijų Baitų gyventų arealų.
Norbertas Vėlius

Ugnis pradeda, ugnis užbaigia, kartu pratęsdama, naikindama ir gaivindama. Mirusysis, patikėtas ugniai, tiesiog patenka į kosminės regeneracijos vyksmą, į patį kosmogonijos procesą.
Gintaras Beresnevičius

Mitologija ir tikėjimas yra svarbiausioji etnoso dvasinės kultūros dalis, be kurios neįmanoma įsigilinti į daugelio etninės kultūros reiškinių - kalendorinių papročių, tautodailės ženklų ir ornamentų, agrarinių tikėjimų - esmę.
Libertas Klimka

Baltų religija yra nepaprastai įdomi, kadangi per etnografiją ir folklorą pasireiškia ypatingas jos archajiškumas.
Mircea Eliade