Iškili proistorės tyrinėtoja: Reginai Volkaitei-Kulikauskienei - 90

Slėpiningi ir nebylūs senovės pilkapiai, kapinynai pasitinka smalsius archeologus...
Kapų žemelę atvėrus, amžių dulkes nuo prosenių palaikų atsargiai nužėrus, į mus per šimtmečių tolius prabyla daugelio kartų gyvenimas: archeologiniai radiniai atskleidžia mūsų senolių darbus, kovas, papročius, apdarus ir... tarytum atgyja spalvinga pirmykštė jų buitis.

R. Volkaitė-Kulikauskienė

Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 90 metų jubiliejaus parodos atidarymas 2006 m. rugsėjo 12 d. 11 val. Paroda veiks iki rugsėjo 27 d.