Petrui Vasinauskui - 100

Svarbiausias žemdirbystės kultūros rodiklis–
gražiai suartas ir gražiai apsėtas laukas.
Petras Vasinauskas

2006 m. gruodžio 11 d. atidaroma paroda Lietuvos mokslų akademijos nariui korespondentui, habilituotam daktarui, profesoriui PETRUI VASINAUSKUI – 100 (1906. 12. 14. – 1995. 10. 01). Paroda veiks iki š.m. gruodžio 29 d.

Petras Vasinauskas įnešė didelį indėlį į žemės ūkio vystymą, mokslinių darbuotojų ugdymą.
Parašė ir išspausdino apie 20 knygų ir brošiūrų, paskelbė daugiau kaip 600 mokslinių straipsnių apie žemės dirbimą, žemės ūkio organizavimą, sėjomainas, dirvų kultūrinimą bei kitais agronomijos klausimais.

Periodinėje spaudoje rašė apie kaimo ateitį, kultūros klausimais, rūpinosi tėviškės grožiu.

Mano pažintys su žemdirbiais labai senos ir labai plačios. Galvojau ir apie tą didžiulį persilaužimą, kurį pergyveno mūsų karta. Apie agronomo vietą šioje epochoje. Koks komiškas buvo mano vaidmuo šiame laikmetyje. Kaip specialistas pusę savo jėgų nuoširdžiai atidaviau smulkaus individualaus ūkio sukūrimui, antrą pusę labai įtemptų jėgų – stambaus visuomeninio ūkio įtvirtinimui“, teigė Petras Vasinauskas.

Danutė Sklėriūtė