Pulgiui Andriušiui - 100

2007 kovo 31 d. sukanka 100 metų, kai gimė lietuvių išeivijos rašytojas Pulgis Andriušis (Fulgencijus Andriusevičius).

Būsimasis rašytojas, vertėjas gimė Tauragnų valsčiuje, Gaidžių kaime. Mokėsi Utenos gimnazijoje, 1926 m. baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją, vėliau mokėsi meno mokykloje. Jos nebaigęs Kauno universitete studijavo lituanistiką. Buvo šnekus, humoristas, gabus kalboms, bendradarbiavo spaudoje. Po Antrojo Pasaulinio karo emigravo į Vokietiją, vėliau – į Australiją, kur atskiromis knygomis išleido savo beletristinius kūrinius. Tėviškės paveikslai ir žmonės jo knygose artimai ir šiltai atgijo visu gimtinės žodžio vešlumu ir spalvingumu. Geriausiomis laikomos apsakymų rinktinės „Anoj pusėj ežero“, „Sudiev, kvietkeli“, „Rojaus vartai“ ir autobiografija „Septinton įleidus“.

Tado Vrublevskio skaitykloje veikiančioje parodėlėje eksponuojamos bibliotekoje saugomos autoriaus knygos, jo nuotraukos.

Parodą parengė Daiva Baniulienė