Parodos 2006-2009 m.

2009 m.

DataPavadinimasVieta
Sausio 7 - 19 Darbai Lietuvai:
Leonardui Vaidotui Ašmantui 70
Fojė
Sausio 20 - vasario 3 Feromoninė komunikacija ir bitės:
N. K. Algirdui Skirkevičiui 70
Fojė
Vasario 9- Akademikui Juozui Jurginiui – 100 Fojė
Kovo 2 T. Vrublevskiui - 150 Panevėžio apskrities VB
Kovo 3-23 Peliksas Bugailiškis ir Vincentas Vaitekūnas - Lietuvos kultūros paveldo tradicijų puoselėtojai Fojė
Kovo 24 Č. Darvino mokslo darbai: jų kelias į Lietuvą Fojė
Kovo 23-gegužės 29 Vladui Abramavičiui - 100 Tado Vrublevskio skaitykla
Gegužės 4 Akademikui J. Brėdikiui – 80 Fojė
Birželio 1-rugpjūčio 31 R. Jasui - 80 Tado Vrublevskio skaitykla
Birželio 17 Akad. A. Buračui – 70 Fojė
Liepa Lietuvos  vardo 1000-metis Retų spaudinių skyrius
Liepos 3- rugpjūčio 7 N. K. A. Miškiniui – 80 Fojė
Liepos 24 Akad. A. Praškevičiui - 75 Fojė
Rugsėjo 15-spalio 3 N. K. V. A. Bumeliui – 60 Fojė
Rugsėjo 16-24 M. Giedraičio šeimos knygų kolekcija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Periodikos skaitykla
Rugsėjo 22 N. K. V. Domarkui – 70 Fojė
Spalio 8 N. K. J. Virbickui - 70 Fojė
Spalio 28 N. K. A. Tylai – 80 Fojė
Lapkričio 26 V. Drotvinui - 80 Fojė
Gruodžio 9 Kazimieras Būga - lietuviško žodžio tyrėjas Fojė

2008 m.

DataPavadinimasVieta
Sausio 8-vasario 4 Akademikas Jonas Kriščiūnas - mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas Fojė
Sausis-kovas Retų spaudinių skyriui - 50 Tado Vrublevskio skaitykla
Vasario 7-14 Prof. Albertui Rosinui – 70 Fojė
Vasario 19- kovo 15 Nariui korespondentui Romanui Višomirskiui – 80 Fojė
Kovo 17- balandžio 4 Lietuvos valstybės konstitucijos Fojė
Balandžio 10 - gegužės 28 Ričardui Mironui - 100 Tado Vrublevskio skaitykla
Balandžio10- gegužės 1 Nuo radijo inžinieriaus iki profesoriaus (Nario korespondento Jono Grigo 70-mečiui) Fojė
Balandžio21- Nariui korespondentui Vitalijui Janickiui - 60 Fojė
Gegužės 7- Nariui korespondentui Alfredui Smailiui – 80 Fojė
Gegužės 23- Akad. Zenonui Ivinskiui – 100 Fojė
Birželio 17- liepos 15 Prof. Onai Voverienei – 70 Fojė
Liepos 14- Tarptautinė ekslibrisų paroda, skirta Kauno m. savivaldybei Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 80 metų įkūrimo metinėms Fojė
Liepa - rugpjūtis S. G. Fleury - 150 Tado Vrublevskio skaitykla
Rugpjūčio 20-rugsėjo 4 „Senovės dievai ir mitinės būtybės“. Doc. Genovaitės Jacėnaitės keramika Fojė
Rugsėjo 15 - spalio 3 „Darbai pasauliui ir Lietuvai“ - Nario korespondento Vytauto Ostaševičiaus 60-mečio jubiliejui skirta paroda Fojė
Spalio 22- lapkričio 6 Nariui korespondentui Vytautui Juodkaziui – 80 Fojė
Lapkričio 10- Tadui Vrublevskiui – 150 Fojė
Gruodžio 1-11 Skleidęs šviesą ir tiesą. Vincui Kudirkai –150  Fojė
Gruodžio 8 - Martynui Jankui - 150 Tado Vrublevskio skaitykla
Gruodžio 15- Kad giria žaliuotų: akad. Leonardui Kairiūkščiui - 80 Fojė

2007 m.

DataPavadinimasVieta
2006 gruodžio 7-
2007 sausio 12
Jonui Bretkūnui – 470 Tado Vrublevskio skaitykla
Sausio 3-25 Biblijos Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje Fojė
Sausio 15 - vasario 9 Vincui Martinkėnui - 100 metų Tado Vrublevskio skaitykla
Sausio 29 - vasario 9 Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos dovanoti leidiniai Periodikos skaitykla
Sausio 29 Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1871-1927 Fojė
Vasario 12 - kovo 26 Napoleonui Ordai – 200 Tado Vrublevskio skaitykla
Vasario 20 - kovo 15 Akademikui Alfonsui Merkiui -80 Fojė
Kovo 12 Vincui Martinkėnui - 100 Fojė
Balandžio 2 -gegužės 25
Pulgiui Andriušiui – 100
Tado Vrublevskio skaitykla
Balandžio 12-gegužės 11 Lietuvių mokslo draugijai -100 Fojė
Gegužės 15-birželio 12 Alfonso Čepausko ekslibrisai, mažoji metalo plastika, akmens miniatiūros Fojė
Gegužės 28-rugpjūčio 30
Oskaras Milašius, 1877-1939
Tado Vrublevskio skaitykla
Birželio 15 Profesorei A. Gaigalaitei - 80 Fojė
Liepos 23 - rugpjūčio 25 Nariui-korespondentui A. Nemurai - 80 Fojė
Rugpjūčio 28 - rugsėjo 17 Lietuvių konferencijai 1917 m. -90 Fojė
Rugsėjo 1 - spalio 31 Lazdynų Pelėdą prisimenant Tado Vrublevskio skaitykla
Rugsėjo 20 - spalio 11 Iškiliam lietuvių kalbininkui Juozui Senkui- 100 Fojė
Spalio 19 -31 Žymiam mokslininkui ir mokslo organizatoriui, Tado Ivanausko premijos laureatui Petrui Zajančkauskui - 80 Fojė
Lapkričio 1- gruodžio 14 Pirmajai spausdintai knygai lietuvių kalba – 460 Tado Vrublevskio skaitykla
Lapkričio 8 Neris ir jos krantai nuo Konstantino Tiškevičiaus iki mūsų dienų Fojė
Gruodžio 10-31 Vilniaus Evangelikų Reformatų Sinodo bibliotekai 450 Fojė

2006 m. parodos

DataPavadinimasVieta
Gruodžio 11-29 Petrui Vasinauskui - 100 Fojė
Gruodžio 7-
2007 sausio 31
Jonui Bretkūnui – 470 Tado Vrublevskio skaitykla
Guodžio 1-7 Nariui-korespondentui Mykolui Lasinskui -90 Fojė
Lapkričio 13-29 Akad. Jonui Dagiui -100 Fojė
Spalio 16-30 Akad. K. Ragulskiui -80 Fojė
Spalio 5-12 Baltijos šalių mokslo istorikų ryšiai Fojė
Rugsėjo 11-27 Iškili proistorės tyrinėtoja: Reginai Volkaitei-Kulikauskienei - 90 Fojė
rugpjūčio 3-24 „Praturtinęs chemijos mokslą“ -akademiko Jono Janickio gimimo 100-osioms metinėms Fojė
Liepos 26-
Gruodžio 4
Mokslininkui ir kolekcininkui Edmundui Laucevičiui atminti Tado Vrublevskio skaitykla
Birželio 27 Akad. L. Kadžiuliui -80 Fojė
Birželio 12 Profesoriui A.V. Matulioniui 60 Fojė
Gegužės 17 Žemės gelmių tyrimai Geologijos ir geografijos institute Fojė
Gegužės 5-12
Zigmundui Froidui  150
Fojė
Balandžio 24-
gegužės 2
Leidyklos „Nauka“ naujienos Naujų knygų ir žurnalų ekspozicija
Balandžio 4-28
Senasis lietuvių tikėjimas
Fojė
Balandžio 4-birželio 6
J. Leleveliui skirta paroda
Tado Vrublevskio skaitykla
Kovo 3-28
Mokslų akademijos narei korespondentei S. Kanopkaitei - 80
Fojė
Vasario 2-28
Istorikui A. Šapokai -100
Fojė
2005 gruodžio 20-
2006 sausio 31
2005
„Margų raštų“ leidyklai -10 metų.
Fojė