Vilniaus knygų mugė 2012

Vasario 23 dieną LITEXPO rūmuose prasidėjo 13 tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Viena iš jos dalyvių yra Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, turinti savą vietą Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos stende (3.16). Mugės dienomis LMAVB pristato naujausius savo leidinius: Vaidos Juodėnienės ir Bronislavos Kisielienės bibliografijos rodyklę Vaclovas Aliulis, straipsnių rinkinį Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2007–2008, jubiliejinį informacinį leidinį Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012 ir kai kuriuos kitus. Pirmąją mugės dieną LMAVB stende apsilankė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Janusz Skolimowski, LMA prezidentas akad. Valdemaras Razumas, nemaža kitų aukštų svečių ir gausūs Lietuvos bibliotekininkų bendruomenės nariai. Mugės kultūrinėje programoje buvo parodytas Raimondo Sipavičiaus dokumentinis filmas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai – 100. Filmą pristatė direktorius dr. Sigitas Narbutas, renginyje dalyvavo režisierius Raimondas Sipavičius su žmona Nijole, buvęs Bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevičius, habil. dr. Ingė Lukšaitė, dr. Daiva Narbutienė, dr. Edmundas Rimša ir gausus būrys Bibliotekos bičiulių. Šio filmo demonstracija LMAVB pradėjo savo 100-mečio jubiliejui skirtų renginių ciklą. Maloniai kviečiame apsilankyti LMAVB stende (3.16).

 

 

Sigitas Narbutas
Valentinos Kulikauskienės nuotraukos