Katalogavimo darbo grupės posėdis

2012 m. birželio 6 d. įvyko išplėstinis akademinių bibliotekų Katalogavimo darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo daugelio aukštųjų mokyklų katalogavimo specialistai. Posėdžio metu kolegoms buvo pristatyta LMAVB Katalogų skyriuje rengiama serijų autoritetinė duomenų bazė, išdėstyti bazės rengimo teoriniai pagrindai, bazės vieta informacijos paieškos sistemoje ir teikiama nauda. LMAVB kvietimas pratęsti šį darbą visų bibliotekų jėgomis sulaukė atgarsio.

Pranešimo skaidrės