Kolegių iš Estijos viešnagė

Gegužės 18 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje lankėsi Estijos bibliotekininkų draugijos Senųjų knygų sekcijos narės, vadovaujamos Talino universiteto profesorės Tiiu Reimo. Kolegės trumpai susipažino su bibliotekos istorija, Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose saugomų dokumentų ekspozicijomis, domėjosi Skaitmeninimo skyriaus veikla ir vykdomais projektais. Susitikimo pabaigoje buvo aptartos bendros abiejų šalių bibliotekoms mokslinio darbo problemos.  

Informaciją parengė Rima Cicėnienė, nuotraukos Valentinos Kulikauskienės