Japonijos ambasados darbuotojų viešnagė

2012 metų kovo 29 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje apsilankė Japonijos ambasados antroji sekretorė p. Tomoko Ogawa ir asistentė kultūros reikalams p. Kristina Simonaitytė. Garbiosios viešnios apžiūrėjo parodą Leidiniai iš Japonijos, kuri buvo parengta siekiant išreikšti moralinį palaikymą ir solidarumą japonų tautai dėl prieš metus įvykusios tragedijos. Parodoje buvo eksponuojami leidiniai, gauti iš Japonijos įgyvendinus įvairius projektus bei programas: Japonų literatūros leidimo projekto, Nippono ir Japonijos fondų (190 leidinių). Parodoje taip pat buvo pristatyti periodiniai leidiniai, gauti knygų mainų būdu iš įvairių Japonijos mokslo įstaigų ir bibliotekų. Viešnios maloniai nustebo sužinojusios, kad Biblioteka turi net 14 knygų mainų partnerių Japonijoje.

Parodą viešnioms pristatė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, Komplektavimo skyriaus vedėja Daiva Liudavičienė ir vyresnioji bibliotekininkė Ana Venclovienė, o mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė supažindino su Bibliotekos istorija, dabartine veikla bei ateities vizija. Atsisveikindamos Bibliotekos darbuotojos padėkojo Japonijos fondams, kurie beveik kasmet papildo Bibliotekos fondus ypač vertingais leidiniais, išreiškė mūsų bendruomenės solidarumą japonų tautai ir ambasados atstoves pakvietė apsilankyti Bibliotekos šimtmečio minėjimo renginiuose.

Daiva Liudavičienė