Leidyklos „Edukologija“ veikla ir naujienos

2012 m. kovo 29 d., 17 val., Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (Žygimantų g. 1) Humanitarinių mokslų atvirų fondų skaitykloje bus pristatyta leidyklos „Edukologija“ veikla ir nauji leidiniai, teikiamos paslaugos. Tai pirmasis ciklo „Leidyklų valanda AFS“ susitikimas, kuriuos numatoma rengti kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Kviečiame skaitytojus ir visus, kas domisi edukologijos tema bei leidybos aktualijomis.

Leidykla „Edukologija“, įsteigta 1992 m., kasmet išleidžia apie 150 naujų knygų, daugiausia – akademinės literatūros: periodinių leidinių, mokslinių monografijų, mokslinių straipsnių rinkinių, mokomųjų priemonių, jaunųjų mokslininkų darbų ir kt.

Leidykla leidžia žinomus ir populiarius mokslo visuomenėje periodinius leidinius: „Pedagogika“, „Istorija“, „Žmogus ir žodis“, „Socialinis ugdymas“, „Ugdymo psichologija“, „Teksto slėpiniai“, „Meninis tekstas“.

Naujausios leidyklos išleistos mokslinės monografijos: J. Skernevičiaus ir R. Dadelienės „Gyvenimo pėdsakai“, P. Karoblio „Lietuvos olimpinės akademijos raida (1989–2010): mokslas, žmonės, darbai“, K. Stoškaus „Rezignacija, arba mirties filosofijos iššūkis modernybei“, L. Kisielienės „Lietuvių etninės choreografijos klasifikacija. Rateliai“, G. Ilčiukienės „Muzikos poveikis mokant anglų kalbos pradiniame etape“, J. Skernevičiaus, K. Milašiaus, A. Raslano ir R. Dadelienės „Sporto treniruotė“, S. Skrodenio „Bitelė Baublyje“ ir „Dionizas Poška“, Č. Kavaliausko „Eschatologija žmogui ir pasauliui“, S. Samalavičiaus „Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII–XVIII amžiuose“, N. Vaičiulėnaitės-Kašelionienės „Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: vienos barbarybės istorija“ ir kt.

Leidykla „Edukologija“ taip pat leidžia mokslinių straipsnių rinkinius (pavyzdžiui, S. Skrodenio „Folkloras ir gyvenimas“, „Kalba ir kontekstai“), socialinių, humanitarinių, technologijos, biomedicinos bei fizinių mokslų mokomąsias priemones.

Labai populiari ir mėgstama yra „Jaunųjų mokslininkų darbų“ serija, kuri itin naudinga ne tik jauniesiems mokslininkams, bet ir pedagogams, specialiesiems pedagogams, ugdymo specialistams ir pan.

Leidykla „Edukologija“ taip pat leidžia ir tęstinius leidinius: „Acta Litteraria Comparativa“, „Lietuvos sentikių folkloras: tekstai ir tyrinėjimas“ ir kt.

Praėjusiais metais leidykla „Edukologija“ pradėjo leisti dvi naujas serijas, skirtas jaunųjų kūrėjų darbams – tai „Jaunųjų rašytojų poezija“ ir „Jaunųjų rašytojų proza“. Jau išleista po vieną šių serijų knygelę: I. Astromskaitės poezijos knygelė „Dulkėm ir žiedlapiais“ bei A. Novikovo trumposios prozos knyga „Nemiegantys“. Jos pristatytos Valstybiniame jaunimo teatre. Šios knygelės leidžiamos nedideliais tiražais. Planuojama išleisti po keturias šių serijų knygeles per metus.

Dar viena naujovė, kurią leidykla planuoja įgyvendinti dar šiemet – tai mokytojų praktikos darbų publikavimas atskirais sąsiuviniais, kuriuos bus galima segti į aplankus. Tai bus pagalbinės priemonės būsimiems ir esamiems bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams – patyrusių mokytojų pasirengimo pamokoms medžiaga, susisteminta dėstomoji medžiaga, sukaupta per ilgametę darbo patirtį. Šiuos sąsiuvinius taip pat planuojama leisti nedideliais tiražais.

Leidykla „Edukologija“ šiuos metus pasitiko papildžiusi savo paslaugų paketą. Nuo šiol leidykloje bus galima ne tik segti, klijuoti, bet ir siūti knygas bei periodinius leidinius, be to, jau bus galima spausdinti knygas ne tik minkštais, bet ir kietais ir pusiau kietais viršeliais. Knygos bei periodiniai leidiniai bus spausdinami nedideliais tiražais (lankstinukai ir kt. – iki 500 egz., knygos kietais viršeliais – iki 150 egz.). Tai labai patogu, nes visas leidybos procesas – nuo teksto redagavimo iki knygos spausdinimo – vieno žmogaus rankose. 

Daugiau informacijos:

Jonas Balčiūnas, leidyklos „Edukologija“ direktorius; tel. (8~5) 233 3842, el. paštas jonas.balciunas@vpu.lt

Kristina Noreikienė, vadybininkė; tel. (8~5) 233 0416, el. paštas kristina.noreikiene@vpu.lt