Šeštieji Andriejaus Sniadeckio skaitymai

2017 m. lapkričio 30 d. įvyko Andriejaus Sniadeckio skaitymai. Juos Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija kartu su kitomis organizacijomis organizuoja jau šeštąjį kartą. Pirmieji skaitymai įvyko 2012 m., kai iniciatyvinė grupė susirinko anksčiau vadintuose Franko namuose (Didžiojoje g. 1) ir nutarė atgaivinti Vilniaus universiteto tradiciją kasmet švęsti A. Sniadeckio gimtadienį lapkričio 30 d. Renginio sumanytoja ir vedėja – Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė dr. Birutė Railienė.

Andriejus Sniadeckis (1768–1838), gimęs Žnine netoli Bydgoščiaus (Lenkijoje), medicinos ir chemijos mokęsis Krokuvoje, Pavijoje bei Edinburge, priėmė Vilniaus universiteto kvietimą užimti naujai įkurtos Chemijos katedros vedėjo pareigas. Nuo 1797 m. iki 1822 m. dėstė chemiją, kelis metus pailsėjęs pensijoje, grįžo į Universitetą ir nuo 1825 m. dirbo Terapijos ir medicinos katedros vedėju. Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų... Su kolegomis įkūrė Vilniaus medicinos draugiją. Atokvėpiui nuo akademinės veiklos su pokštauti mėgstančiais bendraminčiais 1817 m. įkūrė Šubravcų draugiją – šiais metais jai sukako 200 metų. Draugija lenkų kalba leido pirmąjį Lietuvoje humoristinį laikraštį Grindinio žinios (Wiadomości Brukowe, 1816, Nr. 1–4, 1817–1822, Nr. 5–287). A. Sniadeckis Vilniaus universitetui atidavė visą savo gyvenimą, normino chemijos terminiją, buvo populiarus Vilniaus gydytojas, chemiją iškėlė į vieną populiariausių disciplinų universitete.

2017 m. skaitymai vyko Vilniaus universiteto bibliotekoje, P. Smuglevičiaus salėje. Čia vyko ne viena paroda, kurioje buvo eksponuotos A. Sniadeckio knygos, moksliniai straipsniai. Bibliotekoje yra saugomos knygos, kurias A. Sniadeckis 1823 metais dovanojo universitetui. Renginio dalyvius maloniai pasveikino Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė informacinei, mokslo ir kultūros paveldo veiklai dr. Marija Prokopčik.

Apie A. Sniadeckį galima kalbėti labai daug, jo asmenybė Lietuvoje dar laukia savo tyrėjų, nors jo mokslo ir kultūros paveldą daug tyrinėja Lenkijos ir Baltarusijos mokslo istorikai. Renginyje dalyvavo Tatjana Davidovič – ji atvyko iš Baltarusijos, kur Kalčiūnuose (Ašmenos r.) organizuoja A. Sniadeckio skaitymus, pavadintus „Lapkričio susitikimais“. Kalčiūnų vidurinėje mokykloje skaitymai vyksta nuo 2010 m. Ji taip pat įkūrė ir vadovauja memorialiniam Andriejaus Sniadeckio muziejui, rūpinasi mokslininko atminimo puoselėjimu, kartu su mokyklos kolektyvu prižiūri jo šeimos kapą Horodnikų kapinėse.

2017 m. skaitymuose buvo pristatytas A. Sniadeckio straipsnis Bendras medicininis požiūris į maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą. Tekstas jau paskelbtas A. Sniadeckio interneto svetainėje, kurios dizainą sukūrė UAB CITRUS (vadovas  p. Valentinas Gulcevas) dizainerė Gabrielė Ignatavičienė. Informaciniu sumanymo sklandumu rūpinosi p. Laura Monkūnaitė. A. Sniadeckio straipsnį išvertė nuolatinė skaitymų dalyvė, A. Sniadeckio kūrybos žinovė, Emilija Ivaškevič. Medžiagą redagavo ir pastabas teikė Birutė Railienė ir Saulius Špokevičius.

Straipsnio ištraukas paskaitė Dovilė Čitavičiūtė iš Vilniaus universiteto klasikų klubo. VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros vedėjas prof. (HP) Rimantas Stukas pristatė komentarą „Apie A. Sniadeckio straipsnį „Bendras medicininis požiūris į maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą“, o VU Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas, Muzeologijos katedros vedėjas prof. Rimvydas Laužikas pristatė komentarą „Humoralinės dietetikos trajektorijos Andriejaus Sniadeckio „Bendrame medicininiame požiūryje į maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą“.

Skaitymuose puoselėjama tradicija prisiliesti prie originalių leidinių. Renginio dalyviai turėjo malonią galimybę pavartyti Dziennik Wileński, kuriame ir buvo išspausdintas straipsnis (Vilnius, 1815, T. 2, Nr. 8, 9, 10). Už šią galimybę dėkojame ponams Rūtai ir Rimvydui Baranauskams, kurie taip pat parėmė renginio organizavimą.

Kaip ir kiekvienais metais, skaitymų pabaigoje pasitarėme, ką skaitysime kitais metais. 2018-ieji – jubiliejiniai A. Sniadeckio metai. Švęsime 250-ąsias jo gimimo metines. Baltarusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje planuojami renginiai, kalendorinis planas nuolat pildomas. Buvo nutarta skaityti ištraukas iš paties svarbiausio A. Sniadeckio kūrinio – Organinių būtybių teorijos. 2018 metais A. Sniadeckio skaitymai vyks lapkričio 30 d.

Renginio metu, Lenkijos nacionalinio muziejaus Valdovų rūmams leidus, buvo eksponuotas plakatas su Jono Rustemo nutapyto A. Sniadeckio portreto nuotrauka (1815, Inv. Nr. No ZKW/1537, fotografavo Andrzej Ring, Lech Sandzewicz).

 

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus darbuotoja dr. Birutė Railienė
Nuotraukos Vikos Petrikaitės >>>