Vėl papildytas Mykolo Giedraičio rinkinys

2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką pasiekė kunigaikščio Mykolo Giedraičio (Michał Giedroyć), gyvenančio Oksforde, asmeninės knygų kolekcijos siuntinys (apie 250 leidinių) ir rankraščiai. Labai dėkojame Mykolui Giedraičiui ir jo žmonai Rožei Giedraitienei (Rosy Giedroyć) už bendradarbiavimą ir nuoširdų rūpestį organizuojant archyvo perdavimą. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos ambasadai Jungtinėje Karalystėje, kuri maloniai pasirūpino kunigaikščio Mykolo Giedraičio dovanotų dokumentų pargabenimu į Lietuvą ir perdavimu Bibliotekai. Dėkojame ambasadai už pastangas, kurių dėka Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo dalis bus saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

Šis siuntinys nėra pirmas. M. Giedraitis yra perdavęs Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai asmeninę knygų kolekciją ir turtingą Giedraičių šeimos archyvą. 2008 m. Ambasada iš Oksfordo į Biblioteką pargabeno didžiąją knygų kolekcijos dalį (per 1000 leidinių), o 2010 m. – archyvą (Mykolo Giedraičio šeimos asmeninė biblioteka).

M. Giedraičio knygų kolekcija ir archyvas yra labai vertingi, ypač dominantys Lietuvos istorikus. Didelė dalis kolekcijos knygų – su žymių istorijos asmenų autografais ir dovanojimo įrašais. Naujausieji dovanoti leidiniai – anglų ir lenkų kalbomis. Pažymėtini lenkų heraldikos leidiniai, enciklopedijos ir žinynai, knygos apie Jurgį Giedraitį (Jerzy Giedroyć) ir jo redaguotą žurnalą Kultūra, II-ojo pasaulinio karo istoriją. Taip pat yra su paties Mykolo Giedraičio gyvenimo įvykiais susijusių knygų. Pavyzdžiui, net dvi retos, Anglijoje išleistos knygos, skirtos Lenkijos jaunųjų kadetų mokyklai Artimuosiuose Rytuose, kur M. Giedraitis mokėsi 1944–1946 m. Tarp perduotų rankraščių – M. Giedraičio autobiografinės apybraižos, kuriose aprašomas jo gyvenimas emigravus į Jungtinę Karalystę.

Šiuo metu Oksforde gyvenantis kunigaikštis M. Giedraitis – Lietuvoje gerai žinomas LDK istorijos tyrėjas. Jis remia istorinių paminklų restauravimą ir archeologinius tyrimus Giedraičių tėvonijoje. M. Giedraitis finansavo vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo Varniuose statybą. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. Jo prisiminimų knyga Craterʼs Edge (London, 2010), kurioje pasakojama apie jų šeimos deportaciją į Sibirą ir emigraciją į Iraną, o vėliau – į Jungtinę Karalystę, išversta į kelias kalbas. 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka išleido lietuvišką prisiminimų vertimą – Ant kraterio krašto.

 

Informaciją rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komplektavimo skyrius