2015 metais konservuotų ir restauruotų darbų peržiūra

2016 m. sausio 25 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje vyko 2015 metais konservuotų ir restauruotų darbų priėmimas. Peržiūroje dalyvavo bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė, Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė ir šio skyriaus Senosios periodikos sektoriaus vadovė Aida Grybienė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė, Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Pilipavičienė bei savo darbus pristatę Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus darbuotojai.

Peržiūrai buvo pateikti per metus konservuoti bei restauruoti dokumentai: knygos, rankraščiai, žemėlapiai, grafikos darbai, laikraščiai ir kiti dokumentai. 2015 m. iš viso konservuoti ir restauruoti 88 įvairios apimties dokumentai iš Bibliotekos fondų. Tarp jų vertingi paveldo dokumentai:

  • Lietuvos ir Vilniaus miesto žemėlapių ir planų rinkinys (11 vienetų).
  • Sapiegų – valstybininkų, meno mecenatų ir kolekcininkų  XVII-XIX a. korespondencija.
  • Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių raštų rinkinys. 1601-1693. LMAVB F16-28.
  • Missale Romanum. Coloniae Agrippinae : sumptibus Cornelii ab Egmondt et Sociorum, 1629. LMAVB RSS V-17/2-1.

Birutė Giedraitienė
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės