Projekto pristatymas

2016 m. sausio 28 d. įvyko projekto  „Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ pirmojo etapo rezultatų pristatymas. 

Vilniaus akademijos spaustuvė buvo didžiausia ir reikšmingiausia poligrafijos įmonė LDK. Ji veikė nuo 1575 iki 1805 m., išleido apie 3270 leidinių. Spaustuvė turėjo karališkųjų privilegijų, kurios suteikė autonomines spausdinimo teises ir saugojo nuo konkurencijos, leido spausdinti Lietuvos Statutą. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde yra saugomi 365 XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai, kurie yra svarbūs ne tik kaip to meto kultūros ir mokslo atspindžiai, bet ir reikšmingi tiriant vieną iš knygos kultūros paveldo sričių – knygos įrišą.

2016 m. sausio 28 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje pristatyti projekto „Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ pirmojo etapo rezultatai. Projektas pradėtas 2015 m., jo tikslas – pateikti Lietuvos visuomenei ir specialistams XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišų tyrimų duomenis kaip integralią knygos kultūros paveldo dalį ir visavertę priemonę tiriant ir restauruojant Lietuvos dokumentinį paveldą. Pirmojo etapo rezultatus pristatė dokumentų konservavimo ir restauravimo specialistės Gražina Smaliukienė ir Aušra Čiuladienė (LMAVB Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius).

Projekto pristatymą pradėjo jo vadovė Gražina Smaliukienė: išsamiau supažindino su projekto įgyvendinimo etapais, su aplinkybėmis, skatinusiomis imtis knygų įrišų tyrimo. Buvo pastebėta, kad šis projektas yra pirmas žingsnis, kai surinkti kompleksiniai knygų įrišų duomenys leidžia  į knygos kultūros raidą pažvelgti iš įvairių pusių. Pastebėta, kad šiuos duomenis lengviausia pateikti restauratoriams, kaip šios srities specialistams,  ir tokiu būdu skatinti tolimesnius knygų įrišų tyrinėjimus.

Restauratorė Aušra Čiuladienė papasakojo apie projekto metu atliktus XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų odiniais viršeliais ir šiuolaikinių odų cheminius kompleksinius tyrimus: mikrocheminę kokybinę analizę, optinę mikroskopiją, FTIR spektroskopiją ir pH matavimus. 

Projekto pristatymo metu klausytojai turėjo galimybę susipažinti su pieštuku ant popierinės laikmenos įspaudų perkeltais reljefais (trynėmis) bei ant pašviečiamojo paviršiaus sulyginti įspaudų reljefo pavyzdžius. Seminaro dalyviai taip pat galėjo apžiūrėti naujas šiuolaikines odas ir konservavimo medžiagas.

Pagrindinis projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba. Kiti rėmėjai – UAB „Meno mūza“, UAB „FotoServisas“, UAB „Laisva linija“, UAB „Meno Arka“.

Parengė Rūta Smažinienė
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės
Vaizdo įrašas Ligitos Mikulėnienės