Brangūs Bičiuliai,

veikiai užversime paskutinį 2015-ųjų kalendoriaus lapelį, o apie praėjusius metus kalbėsime, vartodami, deja, jau būtąjį laiką. 365 dienos prabėgo beregint. Pradėjome prasmingai: puikia paroda pagerbėme valstybei prieš 500 metų naujus pamatus klojusį Vilniaus vaivadą Mikalojų Radvilą Juodąjį. Rudenį kartu su kolegomis iš gausių Lietuvos atminties institucijų pagerbėme kitą valstybininką ir kompozitorių Mykolą Kleopą Oginskį. O kur dar pagarbos ir dėmesio ženklai, skirti šių dienų Lietuvos mokslo, kultūros ir švietimo korifėjams: pedagogui Apolinarui Likerauskui, profesoriui Kaziui Šalkauskiui, akademikams Zigmui Zinkevičiui, Vidmantui Staniui, Zenonui Rokui Rudzikui ir Jurui Požėlai! – Tai tik maža dalis prasmingos mūsų su Jumis veiklos!

Kartu smagiai dirbome daugybę įvairių kasdienių savo darbų, suprasdami jų vertę. Kaip mums sekėsi? Apie tai bylos gražūs pasiekimai. Šiemet parengėme net šešis leidinius (jais pasidžiaugsime netrukus!), įvykdėme aštuonis reikšmingus projektus. Ir tai dar ne viskas. Pradėjome ruoštis Bibliotekos rekonstrukcijai: į naujas patalpas perkėlėme Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrių, ėmėme ruoštis pagrindinio fondo kėlimui. Tvirtai tikime, kad šiuos mūsų darbus lydės sėkmė, gausios skaitytojų bendruomenės supratimas ir valdžios institucijų parama.

Tegul Jus lydi šviesios mintys, gražesnės ateities troškimas ir pakankamai noro bei jėgų tą ateitį sukurti! Šventų Kalėdų ir Naujųjų – 2016-ųjų – Metų proga sveikiname Jus visus ir linkime stiprybės, sveikatos, įkvėpimo, sėkmės ir išteklių prasmingai ateinančių metų veiklai!

Direkcija