Naujos knygos

2015-12-18

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Die Bibel : Stuttgarter Bibel der Buchmalerei. – Stuttgart : Belser, 2004. – 1392 p.

Monumentaliame jubiliejiniame leidinyje spausdinamas visas Senojo ir Naujojo Testamento tekstas vokiečių kalba. Biblijos puslapius puošia 400 VI–XVI a. iliustracijų ir daugiau nei 1400 spalvingų inicialų. Iliustracijos ir puošybos elementai parinkti iš 173 rankraščių, saugomų žymiausiose Europos bibliotekose. Knygoje pateikiami išsamūs iliustracijų komentarai, daug kodikologinės informacijos. 

 

 Seling, Helmut. Die Augsburger Gold- und Silberschmiede 1529–1868 : Meister, Marken, Werke. München : C. H. Beck, 2007. – 919 p.

Remiantis naujausiais tyrinėjimais, leidinyje pateikiamas visų žinomų 1529–1868 m. Augsburge dirbusių auksakalių sąrašas, spausdinami meistrų ženklai ir metalo vertę garantuojantys įspaudai, nurodomi reikšmingiausi Augsburgo auksakalių dirbiniai ir pagaminimo datos. Knygoje pristatomi kartu su žinomais auksakaliais dirbę asmenys bei iki šiol dar neidentifikuoti įspaudai. Ši išsami knyga itin reikšminga muziejų darbuotojams, istorikams, kolekcininkams.

 

 

Cohen-Mushlin, Aliza. A medieval scriptorium : Sancta Maria Magdalena de Frankendal. Wiesbaden : Harrassowitz, 1990. 2 d.

Meno istorikė iš Izraelio Aliza Cohen-Mushlin savo dviejų tomų darbe pasakoja apie Frankentalio Šv. Marijos Magdalietės augustinų vienuolyno įkūrimą 1119 m., aprašo skriptoriumo atsiradimą, bando atkurti skriptoriume XII a. atliekamus darbus bei dvasinį vienuolyno gyvenimą, identifikuoti teksto perrašinėtojus ir iliustratorius. Remdamasi Vatikano, Londono, Paryžiaus, Vienos, Mainco ir kitų miestų bibliotekose saugomais išlikusiais rankraščiais ir jų fragmentais, autorė lygina rašto stilių, nagrinėja jo raidą, iliustracijas. 

 

 Die vor- und frühgeschichtlichen Funde aus Litauen. – Berlin : Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, [2013]. 170 p.

Lietuvos ir Vokietijos mokslininkų parengtas katalogas apie Priešistorės ir ankstyvosios istorijos muziejuje Berlyne saugomus archeologijos radinius iš dabartinės Lietuvos teritorijos. Tai ne tik archeologinių radinių katalogas, bet ir mokslinis vadovas po Lietuvos praeitį. Moksliniuose straipsniuose apžvelgiamos visos archeologinės Lietuvos epochos nuo pirmųjų gyventojų iki tautų kraustymosi ir valstybės formavimosi laikotarpio. Leidinyje atsispindi naujausios Lietuvos ir Europos archeologijos tendencijos, radiniai iš Lietuvos aprašomi lokaliame ir Europos kontekste. Daug dėmesio skiriama savitoms Lietuvos archeologinėms kultūroms, Baltijos jūros regiono priešistorinių bendruomenių kontaktams. Medžiaga apie daugelį radinių skelbiama pirmą kartą.

Tuczay, Christa Agnes. Geister, Dämonen–Phantasmen : eine Kulturgeschichte. – Wiesbaden : Marixverlag, 2015.  252 p.

Knygoje autorė pristato išsamią dvasių ir demonų kultūros istoriją nuo antikos iki dabartinių laikų. Dėmesio centre dvasių ir demonų supratimas trijose monoteistinėse religijose: judaizme, islame ir krikščionybėje. Kiekvieno skyriaus pabaigoje nurodytas autorės naudotos ir platesniems tyrinėjimams siūlomos literatūros sąrašas.

Barock Blütezeit der europäischen Ritterorden. – St. Pölten : NÖ Landesregierung, Abt. Kultur und Wissenschaf, 2000. – 165 p.

Monografija skirta XVII–XIX a. Europos riterių ordinams ir skiriamiesiems ženklams. Knygoje aprašyti įvairių Europos šalių kariniai, valstybiniai, dinastijų bei Europos damų ordinai. Didžioji dalis pristatomų objektų priklauso privatiems asmenims, kiti yra saugomi Meno istorijos muziejuje Vienoje. Dauguma apdovanojimų publikuojama pirmą kartą. Knyga gausiai iliustruota.

 

 Wenzel von Böhmen–Heiliger und Herrscher. Wien : Brandstätter, 2009. 187 p.

Vokiečių, anglų ir čekų kalbomis išleistame leidinyje pristatomi du XVI a. iliustruoti rankraščiai, kuriuose vaizduojamas X a. gyvenusio Bohemijos šventojo Vaclovo gyvenimas. Prabangaus rankraščio, kurį neseniai iš privačios kolekcijos nupirko draudimo kompanija „UNIQA“, faksimilė spausdinama pirmą kartą. Taip pat esė išsamiai supažindina skaitytojus ir su kitomis Austrijos nacionalinės bibliotekos fonduose saugomomis cimelijomis, gotikiniais rankraščiais ir XVI–XVII a. retais spaudiniais, atspindinčiais šventojo Vaclovo gyvenimo ir recepcijos istoriją.

 Preußens Herrscher : von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II. – München : C. H. Beck, 2009. 366 p.

Remdamiesi Prūsijos valdovų gyvenimo aprašymais, žymūs vokiečių istorikai analizuoja pagrindines Prūsijos valstybės raidos fazes, pabrėžia Brandenburgo kurfiurstų ir Prūsijos karalių indėlį į valstybės struktūros kūrimą. Autoriai plačiai apžvelgia XIX a. pradžios reformas, 1848–1849 m. revoliuciją, Vokietijos nacionalinės valstybės kūrimosi procesą. Leidinyje spausdinamų straipsnių visuma leidžia skaitytojui nuosekliai susipažinti su Prūsijos istorija nuo vėlyvųjų viduramžių iki XX a. pradžios.

 

Waffen für die Götter : Krieger, Trophäen, Heiligtümer. Innsbruck : Tiroler Landesmuseen, 2012. 280 p.

Įvairių šalių mokslininkai apžvelgia platų ginkluotės spektrą nuo priešistorinių laikų iki romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpio. Knygoje tyrinėjami radiniai iš Artimųjų Rytų, Graikijos, Italijos ir Vidurio Europos. Aprašomi ne tik artefaktai, bet ir jų radimo vietos bei aplinkybės. Knyga gausiai iliustruota.

 

 Judäa und Jerusalem : Leben in römischer Zeit. Stuttgart : Katholisches Bibelwerk, 2010. 254 p.

Monografijoje plačiai apžvelgiamos visos I a. pr. Kr. – I a. po Kr. laikotarpio Judėjos gyvenimo sritys. Daugybe nuotraukų, grafikų, žemėlapių iliustruotas tekstas leidžia pajusti to laikotarpio dvasią, geriau pažinti to meto aktualijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamas rekomenduojamos literatūros sąrašas.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė