Andriaus Sniadeckio skaitymai Jašiūnuose

2015 m. lapkričio 27 d. Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose įvyko kasmetiniai Andriaus Sniadeckio skaitymai. Renginį jau ketvirtą kartą organizuoja Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka ir Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas. Šiais metais paramą teikė Šalčininkų savivaldybė.

Skaitymų vadovė Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus darbuotoja dr. Birutė Railienė trumpai apžvelgė skaitymų istoriją, pabrėždama Vilniaus universiteto chemijos fakulteto indėlį – jo rūpesčiu buvo iš lenkų kalbos išverstas ir išleistas vadovėlis Chemijos pradmenys (2004), išversti tekstai „Apie chemijos istoriją“ ir „Kalba apie mokslų, paremtų vien bandymais, nepatikimumą“. Pirmieji skaitymai įvyko 2012 m. name (Pilies 1), kuriame iki paskutinių dienų gyveno Andrius Sniadeckis. 2013 m. renginys įvyko Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, Andriaus Sniadeckio auditorijoje, o 2014 m. – Švietimo ir mokslo ministerijoje, Ovaliojoje salėje, kurioje A. Sniadeckis skaitė chemijos paskaitas 1810–1822 m.

2015 m. skaitymų tema – chemijos bandymai, o specialus sumanymas – į renginį buvo pakviesti Jašiūnų gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai. Pagrindinio skaitymų pranešėjo doc. Rimanto Vaitkaus pranešimo pavadinimą „Kokios gi chemijos mokė Sniadeckis?“ padiktavo istorinis imperatoriaus Napoleono ir A. Sniadeckio pokalbis. Įžengęs į Vilnių 1812 metais, imperatorius panoro susitikti su Vilniaus universiteto profesūra. Atėjo eilė ir chemijos profesoriui. Į imperatoriaus pašaipų klausimą „Kokia gi chemija čia dėstoma?“ garbusis chemikas nesutrikęs atsakė: „tokia pati kaip ir Paryžiuje, pone“. Pranešime buvo palyginti pagrindiniai Andriaus Sniadeckio paskaitų teiginiai su to meto žymių Europos chemikų pasiekimais ir šių dienų chemijos naujovėmis. R. Vaitkus pranešimo pabaigoje demonstravo cheminius bandymus, jam talkino Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacijos komanda, vadovaujama Miglės Čiurinskaitės. Chemijos istorikas Rimvydas Baranauskas pademonstravo originalius „Chemijos pradmenų“ leidimus, papasakojo apie skirtingų įrišų ypatybes. Renginio pabaigoje rūmų vedėjas Kazimieras Karpičius dalyviams surengė ekskursiją, kurioje buvo pristatyta Balinskių dvaro istorija ir brolių Jono ir Andriaus Sniadeckių indėlis Lietuvos mokslo raidai. Atsisveikindami skaitymų dalyviai dovanojo besikuriančiai rūmų bibliotekai knygų.

Kitą dieną Andriaus Sniadeckio skaitymai vyko Baltarusijoje, Kalčiūnų vidurinėje mokykloje. Kaimynai baltarusiai jau penktus metus organizuoja skaitymus „Lapkričio susitikimai, skirti Andriaus Sniadeckio gimtadieniui“. Renginio sumanytoja ir įkvėpėja – Tatjana Davidovič. Lietuvos delegacija kartu su Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos moksleiviais ir mokytojais aplankė Andriaus Sniadeckio kapą, memorialinį muziejų Kalčiūnų vidurinėje mokykloje, skaitė pranešimus: Birutė Railienė „Lectiones Vilnenses Andrea Sniadecki“, Vilma Gudienė „Kokius receptus rašė Andrius Sniadeckis 1801–1802 m.“ ir Aistis Žalnora „Pediatrijos problema profesoriaus Andriaus Sniadeckio darbuose“. Iškilmingo renginio pabaigoje buvo atidengta atminimo lenta A. Sniadeckiui. Kitą dieną organizatoriai surengė ekskursijas į baltarusių poeto Pranciškaus Boguševičiaus (1840-1900) memorialinę sodybą Kušlėnuose (Ašmenos raj.) ir Oginskių dvarą Zalesėje (Ašmenos raj.).

Parengė Birutė Railienė
Nuotraukos Gedimino Zemlicko