Naujienos iš tarptautinės mokslinės konferencijos „Kunigaikščiai Radvilos ‒ garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė“

2015 m. lapkričio 12 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose prasidėjo tris dienas truksianti tarptautinė mokslinė konferencija „Kunigaikščiai Radvilos ‒ garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė“. Daugiau kaip 40 pranešėjų iš 4 valstybių joje supažindins su savo tyrimais iš Vilniaus vaivados, LDK kanclerio Mikalojaus Radvilos Juodojo, kitų iškilių Radvilų giminės atstovų gyvenimo bei veiklos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos politikos, konfesijų, kultūros ir karo istorijos.

Konferencijos dalyvius pasveikino Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Jarosławas Czubińskis, kunigaikštis Motiejus Radvila, taip pat Nacionalinio muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas. Pasveikinęs konferencijos dalyvius, Lenkijos Respublikos ambasadorius keliems asmenims įteikė Lenkijos Respublikos prezidento Bronisławo Komorowskio paskirtus aukštus apdovanojimus. Už svarų indėlį stiprinant Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą kultūros srityje Kavalieriaus Kryžiaus Ordinu už nuopelnus buvo apdovanotas Nacionalinio muziejaus direktorius Vydas Dolinskas, o Nuopelnų Aukso Kryžiumi – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas.

Šiandien ir rytoj konferencija tęsia savo darbą.

Nuoširdžiai sveikiname apdovanotuosius!

Komunikacijos skyriaus informacija
Nuotraukos Andriaus Kerulio