Projektiniai dokumentinio paveldo tyrimai ir konservavimo darbai

2015 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykdomas projektas, kuris suteiks vertingų žinių apie XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišus.

Projekto „Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ esmė – pateikti Lietuvos visuomenei ir specialistams XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišų tyrimų duomenis kaip integralią knygos kultūros paveldo dalį ir visavertę priemonę tiriant ir restauruojant Lietuvos dokumentinį paveldą. Šio projekto metu surinktus duomenis numatoma talpinti naujai kuriamoje duomenų bazėje. Projekto vadovė Gražina Smaliukienė, restauratorė, knygų įrišų ekspertė. 

Šis projektas bus naudingas tiriant knygos kultūros paveldo sritį – knygų įrišus. Tyrimų duomenų, paskelbtų Edmundo Laucevičiaus knygoje „XV–VIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose“ (1976), nepakanka sudaryti išsamiam knygos įrišo kultūros vaizdui Lietuvoje, todėl neužtikrinama visavertė knygos viršelyje sukauptos informacijos integracija į knygos kultūros paveldą. Pagrindinė kliūtis – nėra susistemintų duomenų šaltinio, kuriame atsispindėtų įrišuose vyravę puošybos elementai, medžiaginė laikmena. Lietuvoje spausdintų knygų suklestėjimo laikotarpis – XVII a., tad ypatingas dėmesys skiriamas šio laikotarpio knygų tyrimams. Kita kliūtis – knyga yra įvairialypis dokumentas, kurio daugiasluoksnė struktūra nėra atsitiktinių ir nepagrįstų veiksmų ir/ar dalių rinkinys. Šis projektas spręs dvi problemas: visų pirma, visuomenei būtų sudarytos sąlygos disponuoti knygų įrišų išsamiu baziniu duomenų sąvadu, ir, antra, tai suteiktų vertingų žinių Lietuvos restauratoriams konservuojant ir restauruojant istorinius knygų įrišus. LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje XVII a. Lituanikos fonde saugomi 366 Vilniaus akademijos spaustuvės dokumentų vienetai. Šių įrišų vertė išskirtinė ir reikšminga puoselėjant Lietuvos knygos kultūros paveldą.

Projektas įgyvendinamas dviem kryptimis. Pirmoji kryptis: tyrimas ir konservavimo darbai sutelkiami į oda, pergamentu aptrauktus knygų įrišus. Šiuo projektu siekiama fotodokumentuoti visų leidinių viršelių dekorą, jei nėra viršelio – fiksuoti antraštinį lapą, įspaudų grafiką fragmentuoti detalesniais vaizdais. Papildomas informacijos šaltinis – viršelio įspaudų reljefus užfiksuoti perkeliant į popierinę laikmeną, vėliau šių įspaudų skaitmeninius vaizdus įtraukti į tyrimo duomenų sąvadą. Gautus įspaudų vaizdus būtų galima lyginti su kitų šio laikotarpio Lietuvos spaustuvių leidinių įrišais. Knygų įrišų dekoro tyrimus atliks knygos kultūros paveldo specialistė restauratorė Gražina Smaliukienė. Antroji projekto kryptis: atlikti knygų viršelius dengiančios odos tyrimus, nustatant odos rūšį, rauginimo būdą, suirimo laipsnį. LMA Vrublevskių biblioteka neseniai sustiprino savo cheminių tyrimų techninę bazę, įsigijo naują stereomikroskopą, ATR-FTIR spektroskopą ir kitų pagalbinių techninių priemonių cheminiams tyrimams atlikti. Šių tyrimų pagrindu bus atlikti prevencinio konservavimo darbai, tai sudarys palankiausias preventyvias dokumentų priežiūros sąlygas bei atitinkamomis konservavimo priemonėmis užtikrins šių dokumentų stabilią būklę. Cheminius tyrimus atliks konservavimo ir restauravimo technologijų specialistė restauratorė Aušra Čiuladienė.

Tyrimo rezultatai visuomenei atskleis knygų viršeliuose vyravusius estetinius sprendimus, patikslins knygos įrišo sukūrimo laikotarpį, sudarys sąlygas tirti knygų viršeliuose vyravusią dekoro stilistiką, knygos įrišo gamyboje naudojamų odų gamybos technologijų įvairovę ir suteiks vertingų duomenų renkantis konservavimo ir restauravimo medžiagas.

Šie duomenys praplės Lietuvos knygos kultūros paveldo tyrimus, o gauti rezultatai bus prieinami LMAVB vartotojams. Šis projektas tęstinis – kitame etape bus kuriama duomenų bazė, kurią numatoma periodiškai papildyti naujais duomenimis, įjungiant vis naujus XVI–XVIII a. Lietuvos spaustuvių įrišo duomenis.

Projekto pirmojo etapo rezultatų pristatymas (vaizdo įrašas) >>>

Pagrindinis projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.