Naujos knygos

2019-12-17

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Popenhagen, Luda. Australian Lithuanians. – Sydney : University of New South Wales Press, 2012. – 299 p.

Ši knyga – tai pirmasis bandymas parašyti išsamesnę Australijos lietuvių istoriją. Didesnė lietuvių emigracija į Australiją prasidėjo tik pasibaigus II pasauliniam karui, kai daugybė pabėgėlių atkeliavo į šį kontinentą iš perkeltųjų asmenų stovyklų. Knygoje parodoma, kaip atvykėliai sėkmingai integravosi į šalies gyvenimą, bet kartu liko ištikimi Lietuvos kultūrai ir kalbai. Pateikta nemažai unikalios memuarinės medžiagos ir interviu.

 

Social and cultural relations in the Grand Duchy of Lithuania : microhistories. ­– New York : Routledge, 2019. – 257 p.

Šiame straipsnių rinkinyje paskelbti Lietuvos ir kitų šalių mokslininkų mikroistorijos tyrimai, kuriuose nagrinėjami įvairūs socialinio ir kultūrinio gyvenimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje reiškiniai. Knygos redaktoriai – žymūs istorikai Ričardas Batervikas-Pavlikovskis (Richard Butterwick-Pawlikowski) ir Violeta Pavlikovska (Wioletta Pawlikowska). Knygoje gausiai panaudota medžiaga iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų.

 

Piechotka, Maria; Piechotka, Kazimierz.  Heaven‘s gates : wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian commonwealth. – Warsaw : Polish Institute of World Art Studies : POLIN Museum of the History of Polish Jews, 2015. – 665 p. – (Jewish Art in Poland and Central-East Europe ; vol. 1B)

Piechotka, Maria; Piechotka, Kazimierz.  Heaven‘s gates : masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian commonwealth. – Warsaw : Polish Institute of World Art Studies : POLIN Museum of the History of Polish Jews, 2017. – 725 p. – (Jewish Art in Poland and Central-East Europe ; vol. 2B)

Šio dvitomio autoriai – žymiausi žydų architektūros Centrinėje ir Rytų Europoje tyrėjai. Darbe pateikiama Lenkijos sinagogų architektūros istorija, atsižvelgiant į bendrą Lenkijos žydų istoriją. Aptariamas sinagogų kompleksų vaidmuo, planuojant miestus ir miestelius, sinagogų architektūros ryšis su nežydiškąja architektūra, siūlomos II pasaulinio karo metu sunaikintų sinagogų rekonstrukcijos. Viename tome aprašomos medinės, kitame – mūrinės sinagogos. 

 

Malinowski, Jerzy.  Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939). ­ –  Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Toruń : Tako Publishing House, 2017. – 560 p. – (Jewish Art in Poland and Central-East Europe ; vol. 4B)

Knygoje nagrinėjama Lenkijos žydų meninė aplinka, aprėpiant laikotarpį nuo XIX a. 2-osios pusės iki 1939 metų. Pateikiama kultūrinio ir meninio gyvenimo panorama, atkreipiant ypatingą dėmesį į meno kūrinių interpretaciją, simbolizmą ir ryšį su politinėmis bei socialinėmis ideologijomis. Aptariama daugelio žymių tapytojų bei skulptorių kūryba. Knyga iliustruota meno kūriniais iš Lenkijos ir kitų šalių muziejų bei privačių kolekcijų, taip pat retomis nuotraukomis iš prieškario periodinių leidinių.

Malinowski, Jerzy; Brus-Malinowska, Barbara. A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel. –  Warsaw : Polish Institute of World Art Studies : POLIN Museum of the History of Polish Jews, 2017. – 616 p. – (Jewish Art in Poland and Central-East Europe ; vol. 5B)

Šiame kataloge aprašyti 198 Lenkijos menininkų sukurti 2367 darbai, saugomi Izraelio muziejuose. Pateikiamos trumpos menininkų biografijos ir jų kūrybos analizė, parodoma, kad Lenkijos žydų kultūrinis ir dvasinis paveldas priklauso tiek Rytų ir Centrinės Europos kultūrai, tiek ir tarptautinių meno centrų, tokių kaip Paryžius, tradicijai.

Rabinowitz, Dan. The lost library : the legacy of Vilna‘s Strashun Library in the aftermath of the Holocaust. – Waktham : Bandeis University Press, 2019. – 284 p.

Garsioji Vilniaus M. Strašūno biblioteka buvo viena iš svarbiausių žydų institucijų prieškario Rytų Europoje. Iš rabinų giminės kilęs bibliofilas Matas Strašūnas (1817–1885) testamentu perdavė savo vertingą asmeninę knygų kolekciją Vilniaus žydų bendruomenei. Vėliau biblioteka buvo papildyta ir kitais rinkiniais. II pasaulinio karo metais daug knygų išgabenta į Vokietiją. Po karo Lietuvoje išlikusios Strašūno bibliotekos knygos buvo perduotos į Knygų rūmus, o patekusios į Vokietiją nukeliavo į pasaulio žydų institucijas, tarp kurių minėtinas YIVO institutas Niujorke. Šioje knygoje apžvelgiama Strašūno bibliotekos  istorija nuo įkūrimo iki šių dienų, pristatomos jos paveldo sklaidos iniciatyvos, svarstomi jos saugojimo teisės klausimai.

 

Word of God, words of men : translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. – 381 p.

Šiame straipsnių rinkinyje žinomi Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos kalbininkai bei kultūros istorikai išsamiai nagrinėja, kaip vyko Šventojo Rašto vertimas, komentavimas bei spausdinimas Abiejų Tautų Respublikoje XVI–XVII amžiais. Aptariama dabartinė šios srities tyrimų būklė.

Nelson, Christine. The magic of handwriting : the Pedro Corrêa de Lago collection : the Morgan Library & Museum. – Köln : Taschen, 2018. – 463 p. 

Šiame kataloge pristatoma Brazilijos meno istoriko Pedro Korėjos de Lago (Corrêa de Lago) asmeninė autografų kolekcija. Ją sudaro tūkstančiai rankraščių, laiškų, natų, taip pat pasirašytų nuotraukų, piešinių ir kitų dokumentų. Kolekcijoje yra viduramžių popiežių ir Anglijos karalienės Elžbietos I pasirašyti dokumentai, Nikolo Makiavelio, Marijos Stiuart, Horacijaus Nelsono, Ogiusto Rodeno, Vincento van Gogo, Karlo Markso ir Alberto Einšteino laiškai; Napoleono Bonaparto, Džiakomo Pučinio, Chorchės Luiso Borcheso ir Marselio Prusto rankraščiai ir daugelio kitų garsių žmonių autografai. Kiekviename knygos lape pateikiamos kolekcijoje saugomų dokumentų nuotraukos. Įvadiniame straipsnyje įtaigiai svarstoma apie istorinę, kultūrinę ir poetinę autografų vertę.

 

Gertsman, Elina;  Rosenwein, Barbara H.  The Middle Ages in 50 objects. – Cambridge : Cambridge University Press, 2018. – 233 p.

Šioje puikiai iliustruotoje knygoje išradingai parodoma, kaip medžiaginių daiktų rinkinys atspindi visą Viduramžių istoriją. Europos, Bizantijos ir Islamo kultūros atskleidžiamos per jose kilusių daiktų prizmę. Objektai padalyti į keturias grupes pagal tematiką: 1) šventumas, 2) kūniškumas ir dvasiškumas, 3) kasdienis gyvenimas, 4) mirtis. Kiekvienam daiktui skirtas straipsnis, kuriame aptariama jo kultūrinė reikšmė, taip pat platesnė jo sukūrimo ir panaudojimo aplinka. Tarp aptariamų daiktų – meno kūriniai, ginklai, knygų lapai.

 

Nongbri, Brent. God‘s library : the archaeology of the earliest Christian manuscripts. – New Haven ; London : Yale University Press, 2018. – 403 p.

Knygoje pristatomos kelios ankstyviausių žinomų krikščioniškų rankraščių kolekcijos, atkreipiant ypatingą dėmesį į Bičio (Beatty), Bodmerio ir Oksirincho papirusus. Aptariama jų sandara, medžiagos, gamyba, perrašymas ir datavimas. Teigiama, kad nemaža žinių apie šias knygas ir jų fragmentus yra klaidingos. Siūloma studijuoti šiuos dokumentus ne tik kaip tekstinius šaltinius, bet ir kaip nepaprastas istorijas turinčius archeologinius dirbinius. 

 

Plokhy, Serhii. Lost kingdom : the quest for empire and the making of the Russian nation. – New York : Basic Books, 2017. – 398 p.

Knygos autorius – Harvardo universiteto Ukrainos studijų instituto (Ukrainian Research Institute) direktorius, daugybę apdovanojimų pelnęs istorijos knygų autorius. Jo naujoje knygoje atskleidžiama Rusijos imperinių ambicijų istorija nuo XVI a. iki Krymo okupacijos ir karo Donbase. Aptariamos rusų nacionalinės tapatybės problemos, sudėtingi Rusijos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis,  šių dienų politiniai ir visuomeniniai procesai. Svarstomi Rusijos ateities variantai.

Boltowsky, Toomas; Thomas, Nigel. Armies of the Baltic independence wars 1918–20. – Oxford : Osprey Publishing, 2019. – 64 p.

Knygoje pirmą kartą anglų kalba pateikta trumpa Baltijos šalių I pasaulinio karo pabaigoje vykusių nepriklausomybės kovų istorija. Aptariama sudėtinga regiono politinė ir karinė situacija, glaustai aprašomi karo žygiai ir kautynės, pateikiamos retos skirtingų kariuomenių uniformų nuotraukos, gausūs skirtingų kariuomenių uniformų piešiniai bei karinių skiriamųjų ženklų lentelės.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė