Naujos knygos

2019-10-09

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Die Silberbibliothek aus Königsberg (1545–1562) : Reformation und Hofkultur : Bestandskatalog der 12 Bände der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń und je eines Bandes der Nationalbibliothek in Warszawa, des Museums für Ermland und Masuren in Olsztyn sowie des Königsschlosses auf dem Wawel - Staatliche Kunstsammlungen in Kraków. – Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2017. – 96 p. 

Gausiai iliustruotoje knygoje pristatoma Sofijos Jogailaitės sūnaus, kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio Karaliaučiuje sukaupta Sidabrinė biblioteka. Ją sudarė 20 ypač vertingų knygų sidabriniais Niurnbergo auksakalių darbo apkaustais. Kadangi Sidabrinė biblioteka buvo vienas didžiausių Prūsijos kultūros turtų, ji per karus buvo slepiama įvairiuose miestuose. 1806–1807 m. Sidabrinė biblioteka išvežta į Klaipėdą. Ilgą laiką buvo manoma, kad ji prarasta per Antrąjį pasaulinį karą. Šiuo metu žinoma 15 išlikusių Sidabrinės bibliotekos knygų. Jos saugomos keliose Lenkijos bibliotekose. 

 

Harasimowicz, Jan. Sichtbares Wort : die Kunst als Medium der Konfessionalisierung und Intensivierung des Glaubens in der Frühen Neuzeit. – Regensburg : Schnell & Steiner, 2017. – 360 p.  

Knygoje analizuojamas protestantizmo ir vaizduojamojo meno santykis. Dėmesio centre –reformacijos ir konfesionalizacijos pagrindai bei pietizmas. Autorius parodo, kaip tradicinė krikščioniškoji ikonografija toliau tarnauja protestantizmui, tačiau tuo pačiu metu jau atsiranda sėkmingų bandymų savitai vizualizuoti naująjį teologinį mąstymą. Knygoje pateikti konkretūs pavyzdžiai iliustruoja konfesionalizacijos procesą Saksonijos, Silezijos ir Lužicos mene. Taip pat nagrinėjamas ryšys tarp kai kurių menininkų konfesinių pažiūrų ir jų kūrinių. Pavyzdžiui, Gdansko menininko Antono Mollerio kūrybą akivaizdžiai paveikė teologo Johano Arndto mokymai, o architektūros teoretiko Kristofo Leonardo Šturmo darbuose jaučiamas radikaliajam pietizmui būdingas bekompromisiškumas. Knygoje gausu iliustracijų, informatyvių nuorodų. 

 

Gisele Freund : fotografische Szenen und Porträts. – Berlin : Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 2014. – 223 p.  

Viena garsiausių XX a. fotografių Žizelė Froind savo nuotraukose įamžino daugybę žymių žmonių: Žaną Polį Sartrą, Virdžiniją Vulf, Vladimirą Nabokovą, Džeimsą Džoisą, Fridą Kalo, Evitą Peron ir daugelį kitų. Po išsamių tyrimų dabar jau prieinamame fotografės archyve knygos leidėjams pavyko žinomus portretus parodyti stebėtinai naujoje šviesoje – čia spausdinamos fotoreportažų nuotraukos kartu su kasdienio gyvenimo nuotraukomis leidžia giliau pažvelgti į žymių rašytojų, menininkų gyvenimą ir kūrybą. Be to, pirmą kartą pristatomi visi Žizelės Froind daryti Valterio Benjamino fotoportretai, nepublikuoti laiškai ir dokumentai. 

 

Mittelalterliche Stadtsprachen. – Regensburg : Schnell & Steiner, 2016. – 244 p.  

Viduramžių miestai yra privilegijuotos kultūrinių ir kalbinių kontaktų vietos. Tai dinamiškos socialinės, daugiakalbės erdvės, palankios naujai kalbinei praktikai vystytis. Todėl pagrindiniai kalbos raidos procesai viduramžiais glaudžiai susiję su urbanizacija ir miestų daugiakalbyste. Remdamiesi komercinių metropolijų, tokių kaip Venecija, Kelnas, Antverpenas, taip pat administracinių metropolijų, tokių kaip Paryžius, Toledas, Liuksemburgas, pavyzdžiu, autoriai nagrinėja viduramžių miestų kalbos dinamiką ir ypatumus.

Georg Spalatin : Steuermann der Reformation. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 2014. – 400 p. 

Gausiai iliustruotoje knygoje siekiama atskleisti kuo daugiau vokiečių humanisto, teologo, istoriko, bibliotekininko Georgo Špalatino (1484–1545) veiklos aspektų. Georgas Špalatinas rėmė ir gynė Martyną Liuterį, ir tai turėjo didelės reikšmės sėkmingai reformacijos pradžiai. Ne veltui jis vadinamas reformacijos vairininku. Knygoje ne tik pasakojama apie šios žymios asmenybės gyvenimą, analizuojama jo veikla ir reikšmė reformacijos istorijai, bet ir supažindinama su sudėtingu to meto reformacijos laikotarpiu Vokietijoje. 

Nikolaus – ein Heiliger für alle Fälle : Leben, Legenden, Ikonen. – Recklinghausen : Eikon, 2014. – 151 p. 

Gausiai iliustruotame leidinyje pristatoma 114 Reklinghauzeno ikonų muziejuje saugomų ikonų, kuriose pavaizduotas Šv. Mikalojus iš Miros. Tarp jų – XV–XIX a. graikiškos ir rusiškos kiaušinio temperos technika ant medžio tapytos ikonos, knygų iliustracijos, rumuniškos ant atvirkščiosios stiklo plokštelės pusės tapytos ikonos, bizantiškas reljefas iš steatito bei įvairiausių rūšių rusiškos metalinės ikonos, dažniausiai dengtos emaliu, auksu arba sidabru. Leidinį praturtina išsamus Šv. Mikalojaus gyvenimo ir jo darbų aprašymas, jo kulto ir legendų analizė. 

 

 Der wissenschaftliche Bibliothekar : Festschrift für Werner Arnold. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2009. – XXV, 517 p.  

Leidinyje spausdinami knygos ir bibliotekos istorijai skirti straipsniai. Autoriai savo darbuose pasakoja apie asmeninių bibliotekų atsiradimą Vokietijoje, knygų prekybą XVIII a., bibliotekininkų darbą, nagrinėja įvairias knygų kolekcijas, rankraštinį paveldą, retrospektyviai apžvelgia bibliotekų veiklą bei kartu aptaria jų ateities viziją. Straipsnių visuma atskleidžia mokslinio bibliotekininko kaip profesijos atsiradimą ir raidą. 

Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? : Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte. – Marburg : Verlag Herder-Institut, 2015. – V, 199 p. 

Straipsnių rinkinio tyrimo objektas – Baltijos regiono miestų istorija. Tai iki šiol mažai tyrinėta sritis, todėl šiame leidinyje spausdinami įvairių šalių mokslininkų darbai yra puiki paskata giliau pažvelgti į Baltijos miestų istoriją, atskleisti jų specifiką ir raidą. Tai padėtų geriau suprasti daugialypę visos Europos miestų plėtrą. 

Anotacijas parengė Rita Novikovienė