Naujos knygos

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas.

2019-01-07

Duncan, Alaistair; De Bartha, Georges. Art nouveau and art deco bookbinding : the French masterpieces, 1880–1940. – London : Thames and Hudson, 1989. – 200 p.

Šiame prancūzų meninės knygrišystės žinyne pirmą kartą išsamiai apžvelgiamas art nouveau ir art deco knygrišystės stilių klestėjimo laikotarpis. Pristatomi daugiau nei 45 žymiausių knygrišių darbai bei pateikiamos jų biografijos. Leidinį puošia 252 iliustracijos, tarp jų – 202 viso puslapio spalvotų viršelių nuotraukos. 

The Routledge Companion to media and fairy-tale cultures. – New York ; London : Routledge, 2018. – 664 p.

Šioje daugiadalykėje studijoje analizuojama gausybė informacijos apie šiuolaikinės pasakos ir fantastikos sklaidą įvairiose medijose. Išsamiai nagrinėjamos aktualios šiandienos temos bei problemos: adaptacija, internetas, reklama, konvergencijų kultūra, nusikaltimai, V. Disnėjaus korporacija, intelektinė nuosavybė, pornografija, naratologija, gyvūnų studijos, vaikų literatūra, fanų kultūros, kūno įvaizdžiai, neįgalumas, netradicinis seksualumas ir daugybė kitų.  

Trust and proof : translators in Renaissance print culture. – Leiden ; Boston : Brill, 2018. – 295 p.

Vertėjų įtaka raštijos plėtrai Renesanso laikais dar nepakankamai įvertinta. Remiantis įvairiais šaltiniais ispanų, portugalų, italų, lotynų, prancūzų, vokiečių, anglų bei zapotekų kalbomis, šioje studijoje bandoma globaliai pažvelgti į vertimo ir vertėjų istoriją. Aptariami skirtingų kalbų kultūrų santykiai, vertėjų vaidmuo plečiant kalbų ir antikinės kultūros diskursą, taip pat nuolat keitęsis skaitymo ir rašymo etiketas.

Hellinga, Lotte. Incunabula in transit : people and trade. – Leiden ; Boston : Brill, 2018. – 519 p.

Knygoje nagrinėjama spausdintų knygų sklaida ir prekyba XV amžiuje. Atskleidžiama, kaip pirmieji spaustuvininkai kūrė profesinių ryšių tinklus, siekdami parduoti savo išleistus inkunabulus tolimuose kraštuose. Aptariama, kaip knygų apipavidalinimas buvo pritaikomas skirtingų skaitytojų grupių poreikiams, o spausdinimas įvairiomis kalbomis reikalavo tipografijos inovacijų.

Dickey, Eleanor. Learn Latin from the Romans. – Cambridge : Cambridge University Press, 2018. – 512 p.

Tai vienintelis lotynų kalbos vadovėlis pradedantiesiems, kuriame pateikiami autentiški senovės romėnų tekstai (colloquia), skirti lotynų kalbą studijuojantiems užsieniečiams. Colloquia – tai dialogai ir pasakojimai apie kasdienį gyvenimą Romos imperijoje, kuriuose aptariamos įvairios temos: apsipirkimas, bankininkystė, viešosios pirtys, vakarienė, mokykla, teismo procesai, apsilankymas pas draugus ir kt. Įvade analizuojamas tokių tekstų naudojimas antikiniame pasaulyje ir jų pritaikymas dėstant lotynų kalbą šiais laikais.

The medieval world. – London ; New York : Routledge, 2018. – 876 p.

Straipsnių rinkinyje atskleidžiami įvairiausi viduramžių gyvenimo aspektai Europos, Afrikos ir Azijos šalyse: religinė mintis ir tapatybė, raštija, tradicijos, teisė, valdžios struktūros, elitas, organizacijos bei bendruomenės, urbanizacija ir kt.

Printing evolution, 1450–1500. – Venezia : Marsilio Editioni, 2018. – 155 p.

Gausiai iliustruotame leidinyje pristatomas Oksfordo universitete vykdomas projektas 15cBOOKTRADE. Projekto metu studijuojama knygų spausdinimo išradimo socialinė ir ekonominė įtaka ankstyvųjų moderniųjų laikų Europos visuomenei, analizuojami šimtuose Europos ir Amerikos bibliotekų surinkti duomenys apie tūkstančius senųjų spaudinių.

There was a shtetl in Lithuania : Dusiat reflected in remininscences. – New York : JewishGen, 2018. – 943 p.

Tai memorialinė (vadinamoji Yizkor) knyga, kurioje liudijama prieškarinės Dusetų žydų bendruomenės istorija, kasdienis gyvenimas, sunaikinimas Holokausto metu, taip pat minimi karą išgyvenusių bendruomenės narių likimai. Knygoje pateikti Dusetų žydų prisiminimai, nuotraukos, dokumentų fotokopijos, žemėlapiai. Siekiant su knyga supažindinti tarptautinę visuomenę, ji išversta į anglų kalbą.

The medieval roots of antisemitism : continuities and discontinuities from the Middle Ages to the present day. – New York ; London : Routledge, 2018. – 474 p.

Monografiją sudaro žymiausių žydų istorijos specialistų parašyti skyriai, kuriuose aptariami specifiniai antisemitizmo aspektai Vakarų ir Azijos šalyse įvairiais laikotarpiais. Lyginama, kaip antisemitizmo apraiškos skyrėsi viduramžiais ir moderniaisiais laikais. Aptariama religijos reikšmė formuojantis antisemitiniams stereotipams. 

The Gutenberg Bible of 1454. – Facsimile ed. – Köln : Taschen, 2018.
Vol. 1. – 648 p.
Vol. 2. – 634 p.
[Vol. 3]. – 114 p.

Šis leidinys – naujausia, Taschen leidykloje prabangiai išleista Gutenbergo biblijos faksimilė. Biblijos originalas saugomas Getingeno bibliotekoje. Tai vienas iš nedaugelio pilnai išlikusių ant pergamento atspausdintų Gutenbergo biblijos egzempliorių. Faksimilinį leidinį papildo atskiru tomu išleisti žymaus Gutenbergo tyrinėtojo Stephano Füsselio komentarai.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas