Naujos knygos

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas.

2018-12-11

Luginbühl, Marianne; Bothien, Heinz. Meisterwerke des frühen Buchdrucks : die Inkunabel-Schätze der Kantonsbibliothek Thurgau aus den Klöstern von Ittingen, Fischingen und Kreuzlingen. – Frauenfeld : Huber, 2011. – LXVII, 673 p.

Didelio formato ir apimties, gausiai iliustruotoje knygoje pirmą kartą pristatomi knygų lobynai iš Šveicarijos kantono Turgau vienuolynų bibliotekų. Autoriai supažindina su daugiau kaip 600 inkunabulų, išspausdintų ir įrištų prieš 500 metų senųjų spaustuvininkų oficinose, pabrėžia jų meniškumą, kruopščiai parengtus tekstus, puikias iliustracijas. Knyga suteikia skaitytojui žinių apie aukštą knygų gamybos lygį viduramžiais, skaitymo kultūrą, vienuolynų bibliotekas.      

Wappen : Handbuch der Heraldik. – Köln : Böhlau Verlag, 2017. – 382 p.

Gausiai iliustruotame žinyne apžvelgiami valstybių, miestų, luomų, giminių, organizacijų bei bažnytiniai herbai. Ypač kruopščiai aptariami heraldinėje praktikoje dažnai kylantys klausimai: naujų herbų kūrimo, suteikimo bei naudojimo principai, senųjų herbų interpretavimas, giminės herbo paveldėjimo teisė. Knygos pabaigoje spausdinamas išsamus literatūros sąrašas, sutrumpinimai, heroldų ir dalykinė rodyklės. 

Biographien des Buches. – Göttingen : Wallstein Verlag, 2017. – 477 p.

Studijos tiriama objekto biografijos samprata leidžia į spausdintą knygą ir rankraštį pažvelgti iš naujos kultūrinės-istorinės perspektyvos. Knygotyrininkai, literatūrologai, istorikai, kultūros tyrėjai, filosofai, bibliotekininkai ir restauratoriai diskutuoja apie materialiais ir komunikaciniais pokyčiais paženklintą knygos gyvenimą. 

Lennhoff, Eugen; Posner, Oskar; Binder, Dieter. Internationales Freimaurer-Lexikon. – München : Herbig, 2015. – 975 p.

Didelės apimties žinyne išsamiai apžvelgiamas laisvųjų mūrininkų pasaulis. Autoriai supažindina skaitytojus su masonų istorija, pagrindiniais jų įstatymais bei reikalavimais, simboliais, apeigomis ir tradicijomis, socialine ir kultūrine ložių narių veikla, jų pasiekimais ir įtaka. Knygos pabaigoje spausdinama išsami bibliografija, papildymai, chronologinė lentelė. 

Das Buch der Symbole : Betrachtungen zu archetypischen Bildern. – Köln : Taschen, 2011. – 807 p.

Išsamus, gausiai iliustruotas žinynas aprėpia visų žmogaus gyvenimo sričių, gamtos reiškinių, gyvūnijos, augalų bei dvasių pasaulių simbolius. Aprašyti simboliai susieti su įvairiomis epochomis, kultūromis ir religijomis, parodant jų visuotinumą. Knyga pravers menininkams, meno teoretikams, psichoterapeutams. 

Angermann, Norbert; Brüggemann, Karsten. Geschichte der baltischen Länder. – Ditzingen : Philipp Reclam jun., 2018. – 360 p.

Į Lietuvą, Latviją ir Estiją mėgstama žvelgti kaip į geopolitinį vienetą. Visose trijose valstybėse vyko dainuojanti revoliucija, panašiu laikotarpiu visos atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos, įstojo į NATO ir Europos Sąjungą. Knygoje žymūs Baltijos regiono istorijos tyrėjai, pasakodami šių šalių istoriją, akcentuoja jų kalbos, religijos, mentaliteto bei ekonomikos struktūros skirtumus, supažindina su Lietuvos, Latvijos, Estijos pasiekimais joms iškovojus nepriklausomybę.

Vydunas und deutsche Kultur : neue Perspektiven zum 150. Geburtstag des preußisch-litauischen Brückenbauers und 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Litauens. – Berlin : LIT, 2018. – 283 p.

Paskatinta Vokietijos skaitytojų susidomėjimo Vydūno asmenybe, Vokietijos leidykla LIT pateikia antrąjį papildytą straipsnių rinkinio leidimą. Knyga išleista Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir europinio masto lietuvių humanisto, rašytojo, mąstytojo, garbingo Vokietijos piliečio 150-ųjų gimimo metinių proga.

Schultze-Rhonhof, Gerd. 1939 – der Krieg, der viele Väter hatte : der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg. – Reinbek : Lau Verlag, 2015. – 711 p.

Autorius argumentuotai pasakoja Antrojo pasaulinio karo priešistorę, savo teiginius pagrįsdamas įvairių šalių užsienio reikalų ministerijų dokumentais, Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Sovietų Sąjungos, Italijos, JAV valstybių vadovų, ministrų, diplomatų bei armijų vadovybių pranešimais ir memorandumais.

Torbus, Tomasz. Das Königsschloss in Krakau und die Residenzarchitektur unter den Jagiellonen in Polen und Litauen (1499–1548) : Baugeschichte, Funktion, Rezeption. – Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2014. – 451 p.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo valdymo metai pasižymėjo Lietuvos ir Lenkijos kultūros bei meno klestėjimu. Svarbiausiose reprezentacinėse monarchijos vietose prasidėjo statybos, kurioms vadovavo architektai ir menininkai iš Italijos, Nyderlandų ir kitų šalių. Studijos autorius analizuoja jogailaičių valdymo laikotarpio rezidencijų architektūros formas bei elementus, pastatų funkcijas, pasakoja jų statybos istoriją. Knyga gausiai iliustruota, jos pabaigoje pateiktas išsamus literatūros sąrašas, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.           

Ziaja, Georg. Lexikon der bedeutendsten Protestanten in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2016. – 169 p.

Knygoje spausdinamos 80 žymiausių XVI a. Abiejų Tautų Respublikoje dirbusių protestantų biogramos. Prie kiekvienos biogramos pateiktas literatūros sąrašas. Autorius trumpai apžvelgia ir reformacijos idėjų paplitimą bei šio judėjimo ypatumus to meto Abiejų Tautų Respublikoje. Knygą papildo informatyvios lentelės, iliustracijos. 

Die Befreiung Ostpreußens : [1914]. – Wolfenbüttel : Melchior Historischer Verlag, 2015. –390 p.

1925 m. išleistos knygos reprintas. Kompetentingai, aiškiai, vaizdžiai aprašomas Rytų Prūsijos išvadavimas 1914 metais. Reicho archyvo specialistai analizuoja Vokietijos ir Rusijos kariuomenių karinius veiksmus Rytų Prūsijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, pagrindinį dėmesį sutelkdami į vokiečių nesėkmes prie Gumbinės ir pergalingus mūšius prie Tanenbergo ir Mozūro ežerų. Knygą praturtina 14 žemėlapių priedas.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas