Naujos knygos

2018-11-30

Лилти, Антуан. Публичные фигуры : изобретение знаменитости (1750–1850). – Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2018. – 489 p.

Šiuolaikinio prancūzų istoriko monografija skirta įžymybių kultūros formavimuisi meno, visuomeninės minties ir politikos aplinkoje besikuriančioje „spektaklio visuomenėje“. Nagrinėjama, kaip atsiranda „žvaigždės“, užtvindančios mūsų ekranus ir vaizduotę.


Бычков, Андрей. Авангард как нонконформизм. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 256 p.

Knygos autorius – vienas ryškiausių šiuolaikinio rusų avangardo atstovų. Rinkinyje publikuojami autoriaus esė apie rašytojus, menininkus ir režisierius, straipsniai apie literatūrą ir šiuolaikinį literatūros procesą, recenzijos ir pokalbiai.

Сенкевич, Александр. Будда. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 430 p.

Knygoje aprašoma „istorinio“ Budos Šakjamuni biografija. Žymus indologas savo pasakojime remiasi budizmo šaltiniais ir užsienio bei rusų orientalistų studijomis.

Идель, Моше. Каббала: новые перспективы. – Иерусалим : Мосты культуры ; Москва : Гешарим, 2010. – 461 p.

Pasitelkęs komparatyvistinį ir fenomenologinį požiūrį į kabalą, autorius naujai interpretuoja žydų misticizmo raidos istoriją bei atskleidžia jo įtaką Vakarų civilizacijai. Studijoje nagrinėjama kabalos mistika kaip empirinis pažinimas, mistinės technikos teosofija, teurgija, hermeneutika ir kt.

Ведешкин, М. А. Языческая оппозиция христианизации Римской империи, IV–VI вв.Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. – 357 p.

Monografijoje nagrinėjamas vėlyvosios Antikos laikais susiformavęs pagoniškosios opozicijos prieš Romos imperijos krikščionėjimą fenomenas. Remdamasis gausiais šaltiniais, autorius išanalizavo socialinę opozicijos sudėtį, jos formavimosi priežastis, pagrindinius veiklos etapus.

Антология еврейской средневековой философии. – Москва : Мосты культуры ; Jerusalem : Gesharim, 2018. – 626 p.

Viduramžiai žydų kultūrai buvo svarbių konceptualių pokyčių laikmetis, nes būtent šiuo laikotarpiu judaizmas susidūrė su graikų literatūriniu (visų pirma filosofiniu) palikimu vertimuose į arabų kalbą. Žydai pradėjo kurti teologijos ir filosofijos darbus, iš pradžių arabų, o nuo XIII a. – ivrito kalba. Antologijoje nagrinėjama žydų filosofinės ir teologinės minties raida X–XV a.

Первольф, И. И. Славяне : их взаимные отношения и связи. – Москва : Академический проект : Гаудеамус, 2017. – 639 p.

Žymaus istoriko slavisto klasikinis darbas, kuriame nagrinėjami slavų tautų tarpusavio ryšiai, jų buitis, kultūriniai ypatumai ir tradicijos. Autorius parodo, kad slavai, nors ir prarado tautinę vienybę, tačiau išlaikė genčių giminystės savimonę ir visada save identifikavo kaip vienos giminės narius.

Понасенков, Евгений. Первая научная история войны 1812 года. – Москва : АСТ, 2018. – 861 p.

Vienas žymiausių Rusijoje Napoleono epochos specialistų, mokslininkų ir istorikų savo unikalioje studijoje remiasi gausybe dokumentų, saugomų Rusijoje ir Europoje, anuometinių įvykių dalyvių dienoraščiais ir atsiminimais. Pirmą kartą išsamiai aprašytas visų Rusijos visuomenės sluoksnių gyvenimas, ištyrinėti ekonominiai, diplomatiniai ir kultūriniai aspektai.

Палеолог, Морис. Дневник посла. Москва : Захаров, 2018. – 863 p.

Prancūzų diplomato dienoraštis – tai pirminis Rusijos XX a. pradžios istorijos šaltinis. Dirbdamas pasiuntiniu Rusijoje 1914–1917 m., diplomatas disponavo mažai kam prieinama informacija. Pirmą kartą publikuojami visi dienoraščio tekstai, ankstesnieji leidimai buvo cenzūruojami ir iškarpomi.

Власов, Виктор. Искусство России в пространстве Евразии : в 3 томах. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2012.
Т. 1, Идея и образ в искусстве Древней Руси. – 414 p.
Т. 2, Классическая архитектура и русский классицизм. – 358 p.
T. 3, Классическое искусствознание и «Русский мир». – 379 p.

Trijų dalių monografijoje pateikiama Rusijos vaizduojamojo meno ir architektūros istorija jų eurazinės raidos kontekste. Analizuojami menininkų kūrybiniai ryšiai, jų biografijos ir svarbiausi darbai.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas