Naujos knygos

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka papildė savo fondus naujausiomis Getty muziejaus (J. Paul Getty museum) leidyklos knygomis meno, kultūros istorijos bei meno kūrinių konservavimo ir restauravimo temomis.