Naujos knygos

2018-10-01

Jan III Sobieski : polski król w Wiedniu. München : Hirmer Verlag, cop. 2017. – 279 p.

2017 m. liepos–lapkričio mėn. Belvederio rūmuose įsikūrusiame Austrijos baroko muziejuje vykusios parodos, skirtos Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui, ypač mylimam ir gerbiamam Vienoje, – Jonui III Sobieskiui, meniškai išleistas eksponatų katalogas. Knygoje spausdinami šeši straipsniai apie jo laikų politiką bei kultūrą ir meno kūrinių aprašymai. 

 

 

Hapanowicz, Piotr.  „Najczystszy syn wolności“ : przewodnik po życiu Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Towarzystwo „Pro Museo“, 2017. – 158 p.

Tadas Kosciuška – senos lietuvių bajorų giminės palikuonis, karo vadas ir politikas, kovojęs už amerikiečių, lietuvių, lenkų tautų laisvę. Jis siekė pasaulyje įgyvendinti Apšvietos epochoje keltus žmonių laisvės ir lygybės idealus. Tomas Džefersonas T. Kosciušką pavadino tyriausiu laisvės sūnumi. Ši trumpa, iliustracijomis papildyta biografinė monografija apie iškilios asmenybės gyvenimą ir veiklą skirta 200-osioms jo mirties metinėms.

 

 

Banach, Witold. Radziwiłłowie : burzliwe losy słynnego rodu. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2018. – 583 p.

Radvilos LDK didikų giminė, iškilusi XV a. ir išlikusi viena įtakingiausių iki LDK padalijimo XVIII a. pabaigoje. Knygoje pasakojama apie šios visame pasaulyje žinomos šeimos gyvenimą, pilną paradoksų, susijusių su tautinio identiteto pasirinkimu, politinėmis permainomis, moraliniais skandalais, pakilimais ir nuosmukiais.

 

 

 

Mossakowski, Stanisław. Z Mazowsza na Litwę i Ruś Koronną : kartki z kresowych dziejów jednej polskiej rodziny (Mossakowskich herbu Jastrzębiec). – Warszawa : Stowarzyszenie Liber pro Arte : Instytut Sztuki PAN, 2017. – 318 p.

Knyga apie Mosakovskių šeimą, kilusią iš Mazovijos; vėliau jos atstovai gyveno įvairiose Rytų Europos šalyse. Autorių domino ne tik jos genealogija, bet ir konkretūs gyvi žmonės, jų kasdienio gyvenimo rūpesčiai. Jis parodė aptariamos šeimos atstovų pasaulio vizijas ir ekonomines gyvenimo sąlygas. Monografijoje daug dėmesio skiriama meno ir kultūros istorijai. Ji papildyta informatyvia iliustracine medžiaga.

 

Kienzler, Iwona. Jagiellonowie : miłosne sekrety wielkiej dynastii. – Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2017. – 315 p.

Tai pirma knyga iš autorės rengiamų istorinių biografijų serijos. Joje atskleidžiamos didžiosios Jogailaičių dinastijos kasdienybės gyvenimo paslaptys Lenkijos istorijos fone. Monografijoje apstu informacijos apie Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istoriją, pasakojamos intymios Vladislovo III Varniečio paslaptys.

 

 

 

Olszowski, Andrzej. Censura candidatorum sceptri Polonici : ocena kandydatów do tronu polskiego.Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. 129 p.

Faksimilių knyga su paraleliniu vertimu į lenkų kalbą. Originalas saugomas Krokuvos mokslų akademijos bibliotekos Senųjų spaudinių fonde. Dokumentas gerai žinomas ne tik Lenkijoje, bet ir Vakaruose. Leidinys baigiamas išnašų, santrumpų sąrašais, vardų ir geografine rodyklėmis.

 

Antologia tekstów poetyckich do ćwiczeń z literatury staropolskiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. – 599 p.

Tekstų rinkinys, skirtas studijuojantiems lenkų literatūros istoriją bei literatūrologiją, besidomintiems senąja lenkų filologija. Knyga baigiama ypač vertingais retai vartojamų žodžių bei frazių paaiškinimais.

 

 

Słownik pseudonimów pisarzy polskich : XV w. 1970 r. T. 4, AŻ : nazwiska. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1996. – 820 p.

Šiuo tomu baigiamas keturtomis XV a. 1970 m. lenkų autorių pseudonimų žodynas. Jame skelbiama apie 17 600 slapyvardžiais pasirašinėjusių autorių pavardžių. Turtinga informacija ypač naudinga literatūrologams ir biografams.

 

 

Pietkiewicz, Krzysztof. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka : studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. – 341 p.

Knygoje pristatomos pagrindinės XV–XVI a. LDK problemos. Autorius atlieka visuomenės socialinės sandaros ir vidaus plėtros procesų tyrimus, analizuoja bajorijos, diduomenės ir LDK politinių santykių su kaimynais istoriją, aprašo administracinę struktūrą, valdovo politiką katalikų, stačiatikių ir žydų atžvilgiu. Aleksandro Jogailaičio valdymo laikotarpiu Lietuva prarado didelę dalį teritorijos, taip pat ir savo dominavimą Rytų Europoje. Darbe nagrinėjamos LDK susilpnėjimo priežastys.

 

Nihilizm i historia : studia z literatury XIX i XX wieku. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2009. – 727 p.

Ši knyga tai reikšmingas istoriografinis šaltinis, žinių apie nihilizmą rinkinys. Pasirinkta chronologinė schema padeda suprasti XX a. nihilizmo šaltinius, minimus XIX a. raštuose, suprasti XX a. reiškinių ryšius su romantine filosofija ir istorija. Leidinys naudingas filologams, istorikams, filosofams ir kultūrologams.

 

Leśniewska-Napierała, Katarzyna. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 271 p.

Knygos autorė susipažino su lenkų tautinių bendrijų veiklos sąlygomis Lietuvoje bei Latvijoje ir įvertino esamą situaciją. Darbe pristatoma jų veiklos geopolitinių sąlygų lyginamoji analizė. Tai leido detalizuoti susikurtus stereotipus apie lenkų tautinių bendrijų būklę užsienyje.

 

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė


Užsienio knygų anotacijų archyvas